• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zmiana miejsca do kwarantanny dla sanoczan

Dodano: 13-05-2020

Od 13 maja zmienia się miejsce przeznaczone na kwarantannę w Sanoku. Dla osób  objętych obowiązkową kwarantanną do dyspozycji są domki w  ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym „Sosenki”. Informacje na temat warunków kwarantanny i pobytu udzielane są pod nr tel.  13 46 591 11.

Sosenki” są miejscem, gdzie powracający z zagranicy sanoczanie mogą odpłatnie odbywać obowiązkową kwarantannę, jeśli nie chcą narażać swoich bliskich lub też z innych powodów nie mogą kwarantanny odbywać w domu.

Kwarantannę domową przez 14 dni odbywają powracający z zagranicy. Adres kwarantanny podają w karcie lokalizacyjnej przy wjeździe do kraju. Na tej podstawie służby będą dokonywały kontroli, czy odosobnienie przebiega prawidłowo. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi kara – obecnie jest to mandat w wysokości 30 tys. złotych.

Od 4 maja br. obowiązkowej kwarantanny NIE muszą przechodzić osoby, które przekroczyły polską granicę w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu pobierania nauki w naszym kraju lub w państwie sąsiednim (nie dotyczy to jednak osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej).

Obowiązkowa kwarantanna ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się niebezpiecznego koronawirusa oraz zmniejszeniu ryzyka zachorowania na COVID-19.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":