• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Młodzieżowa rada Miasta Sanoka obradowała po raz czwarty

Dodano: 06-02-2020

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta na 5 lutego br. zwołał czwarte posiedzenie rady młodzieży, które odbyło się z udziałem zastępców burmistrza Artura Kondrata oraz Grzegorza Korneckiego. Młodzi radni zaprosili na obrady również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz harcerzy.

Przewodniczący Grzegorz Nogaj złożył sprawozdanie z działalności miedzy sesjami. Radni wysłuchali też sprawozdań międzysesyjnych przewodniczących zespołów. Wśród zaproszonych gości znalazł się prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – Bronisław Kielar, który przybliżył młodym sanoczanom historię „Sokoła” zwracając szczególną uwagę na wartości patriotyczne. Trener UKS Mirosław Kaźmierczak przedstawiał osiągnięcia klubu, zaś harcerze ZHP Ziemi Sanockiej zainteresowali młodych radnych aktualną działalnością.

Dyskusja rozgorzała podczas wolnych wniosków. Radni oraz zaproszeni goście zgłaszali chęć realizacji różnych pomysłów rekreacyjnych, edukacyjnych i sportowych. Tomasz Sroka, który dowodzi grupie wolontariuszy przy LO1, przedstawił  koncepcję organizacji Forum Naukowego. Aktualnie młodzieżowa rada opracowuje dla szkół ankiety, dotyczące zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne oraz tego, co brakuje młodym ludziom w mieście. Efektem dyskusji jest też podjęcie się organizacji  wspólnie z harcerzami gier terenowych przy okazji ważnych wydarzeń historycznych.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":