• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Młodzieżowa Rada Miasta Sanoka – wyniki wyborów

Dodano: 01-10-2021

Zgodnie z § 48 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/98/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2019r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4076 z dnia 21.08.2019r.) oraz na podstawie  protokołów z poszczególnych okręgów wyborczych  stwierdza się iż Radnymi Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka zostali:

 

Lp. Nazwisko i imię Nr okręgu Okręg wyborczy – szkoła
1. Marcinik Julia 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. gen. Bronisława Prugara – Ketlinga w Sanoku
2. Przyboś Aleksandra 2 Szkoła Podstawowa Nr 2  im. św.

Kingi w Sanoku

3. Rachwalska Alicja 3 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku
4. Bednarczyk Milena 4 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku
5. Mandat nie został obsadzony 5 Okręg wyborczy nr 5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku
6. Spędzia Nikola 6 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku
7. Dudek Iga 7 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku

 

8. Iwańczyk Konstancja 8 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Sanoku

 

9. Balzano Bernardo 9 I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku im. Komisji Edukacji Narodowej.
10. Wdowiak Martyna 10 II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku im. Marii Skłodowskiej – Curie
11. Huczko Natalia 11 Zespół Szkół Nr 1 w Sanoku im. Karola Adamieckiego
12. Pilch Jakub 12 Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku im. Grzegorza z Sanoka
13. Mandat nie został obsadzony 13 Zespół Szkół nr 3 w Sanoku im. Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego
14. Mandat nie został obsadzony 14 Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku im. Ignacego Łukasiewicza
15. Mandat nie został obsadzony 15 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku im. Wandy Kossakowej

 

Przewodniczący

  Rady Miasta

 

Andrzej Romaniak

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":