• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

„Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian”

Dodano: 30-10-2017

Prezentujemy Państwu filmy nakręcone przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, które zwyciężyły w II i III edycji konkursu zespołowego „Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian”. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju EKOS pod patronatem: Wojewody Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Polskiego Towarzystwa Geograficznego o. Rzeszów oraz (strona niemiecka) Ministerium fur Umwelt und Verbraucherschutz, Ministerium for Bildung Und Kultur oraz Ministerium fur Finanzen Und Europa w Kraju Saary.

Celem konkursu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i promowanie szkół, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych przekazują wiedzę z tego zakresu oraz dążą do kształtowania w uczniach postaw prospołecznych i proekologicznych, wspierają ich aktywność obywatelską na rzecz zrównoważonego rozwoju w najbliższym środowisku lokalnym oraz budują wrażliwość na zmiany zachodzące w otoczeniu pod wpływem działalności człowieka.

Nagrodą za zwycięstwo w konkursach był każdorazowo tygodniowy pobyt w Ośrodku Ekologicznym Spohns Haus w Gersheim w Niemczech, wycieczki do stolicy landu oraz do Strasburga i Metz we Francji.

materiały nadesłane

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017