• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach – przedłużony termin

Dodano: 02-11-2021

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Sanka naborem wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, Burmistrz Miasta Sanoka zdecydował o przedłużeniu terminu składania dokumentów do dnia 4 listopada 2021r. do godz. 12:00.

Gmina Miasta Sanoka planuje:
– zakup laptopów,
– ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

– zakup usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

  1. Załącznik nr 7 (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) lub Załącznik nr 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie)
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  3. Informacja dodatkowa

Termin składania zgłoszeń upływa 4 listopada 2021 r. o godz. 12:00.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 do dnia 4 listopada 2021 r. do godz. 12:00 lub wysłać na podany wyżej adres. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu, dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.
W przypadku, gdy gmina nie otrzyma grantu wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania mieszkańców Sanoka w zakresie cyfrowego wsparcia, o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować losowanie kompletnych, pozytywnie zweryfikowanych i ocenionych zgodnie z odrębnie opracowanym regulaminem, zgłoszeń.
W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka do złożenia dokumentów.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.
SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":