• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Nabór wniosków na stypendia sportowe w 2019 roku

Dodano: 18-01-2019

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że można składać wnioski o przyznanie okresowego stypendium sportowego Gminy Miasta Sanoka – dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów.

Wzory wniosków oraz uchwała Rady Miasta Sanoka wraz z załącznikami, dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta w Sanoku, pokój 20 oraz na stronie internetowej – www.sanok.pl – zakładka: Załatw sprawę w urzędzie – formularze i wnioski do pobrania, „Dotacje i stypendia sportowe”.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku (Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1). Termin składania wniosków o stypendia sportowe do dnia 31 stycznia 2019 r.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tomasz Matuszewski

fot. Tomasz Sowa

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 17.12.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":