• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Nabór wniosków na stypendia sportowe w 2023 roku

Dodano: 16-01-2023

Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza do składania wniosków o przyznanie na rok 2023 stypendium sportowego miasta Sanoka dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Wyróżnia się dwa rodzaje stypendiów sportowych:

  1. stypendia I stopnia;
  2. stypendia II stopnia.

Wniosek o przyznanie stypendium zawodnikowi, składa klub sportowy, którego zainteresowany jest członkiem lub sam zainteresowany zawodnik (jego przedstawiciel ustawowy).

Stypendia przyznawane będą za wysokie osiągnięcia w dyscyplinach olimpijskich oraz za udział w zawodach organizowanych przez Krajowe Związki Sportowe, znajdujące się
w wykazie Związków Sportowych sporządzonym przez Ministerstwo Sportu.

Przy podziale stypendiów, w dyscyplinach indywidualnych, będą brane pod uwagę tylko wyniki osiągnięte podczas zawodów, w których rywalizowało min. 12 zawodników,
a w dyscyplinach drużynowych tylko te, w których rywalizowało min. 8 drużyn
we współzawodnictwie sportowym.

 

Termin składania wniosków o stypendia sportowe do 31 stycznia 2023r. do godz. 15:30.

 

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego wraz z dokumentacja potwierdzającą osiągnięte wyniki należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Stypendia Sportowe” w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miasta w Sanoku (Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1).

Wzór wniosku oraz uchwała Rady Miasta Sanoka wraz z załącznikami dostępne
są na stronie internetowej – www.sanok.pl – zakładka: Załatw sprawę
w urzędzie – druki i wnioski do pobrania – „Stypendia  sportowe”, w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta w Sanoku, pokój 20 oraz pod numerem
telefonu 134652893.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":