• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Nabór wniosków o przyznanie nagród lub wyróżnień sportowych w 2021 r.

Dodano: 22-03-2021

Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza do składnia wniosków o przyznanie na rok 2020 nagród lub wyróżnień sportowych Miasta Sanoka dla sportowców, którzy odnieśli sukcesy w 2020 roku w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych.

Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień sportowych określa Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Wzór wniosku oraz uchwała Rady Miasta Sanoka wraz z załącznikami, dostępne są w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta w Sanoku, pokój 20 oraz na stronie internetowej – www.sanok.pl – zakładka „Załatw Sprawę w urzędzie – formularze i wnioski do pobrania – dotacje, stypendia sportowe, nagrody” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku www.bip.um.pl w zakładce „Formularze i wnioski do pobrania – wnioski z wydziałów – Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich – nagrody i stypendia sportowe” oraz poniżej.

Wniosek o przyznanie nagród lub wyróżnień sportowych, oświadczenie RODO, oświadczenie do celów ZUS wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte wyniki należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nagrody/Wyróżnienia Sportowe” w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miasta w Sanoku (Sanok ul. Rynek 1, pok. nr 1). Termin składania upływa 30 marca br.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":