• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 05-02-2021

Na podstawie art. 20 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm./  na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka zwołuję XL Nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 10.02.2021r. /środa/ o godz. 1600 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku  z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Powołanie sekretarza sesji.
  3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
  5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący

   Rady Miasta

 

Andrzej Romaniak

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i konieczność dotrzymania wymogów bezpieczeństwa, w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) – pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":