• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Obchody Dni Jedności Niemiec z udziałem sanoczan

Dodano: 02-10-2019

Sześćdziesięcioosobowa delegacja z Sanoka na czele z burmistrzem Miasta Sanoka Tomaszem Matuszewskim, zastępcą burmistrza Grzegorzem Korneckim, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Kozakiem wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych w Konsulacie Generalnym Niemiec w Krakowie z okazji 29. obchodów Dni Jedności Niemiec, które odbyły się dn. 1 października br. w Muzeum Inżynierii Miejskiej.

W programie znalazły się m.in. występy zespołów polskich i niemieckich. Miasto Sanok wspaniale reprezentował Zespół Tańca Ludowego Sanok, który zachwycił konsula dr. Michaela Großa jeszcze podczas jego obecności w naszym mieście. W Krakowie nasz zespół zdobył aplauz na stojąco, co tylko potwierdza jego ogromny talent tancerzy i oryginalność choreografii. Na scenie zaprezentowała się również Krakowska Orkiestra Staromiejska i muzycy z Norymbergi. Jednym z punktów programu był także polsko-niemiecki pokaz mody, który zainteresował nie tylko żeńską część publiczności. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych akcentów kultury niemieckiej, jakim były odszpuntowanie beczki piwa, czy dyskoteka przy niemieckiej muzyce. Podczas uroczystości panowała bardzo przyjazna atmosfera. Obecność tak licznej delegacji z Sanoka była podyktowana m.in. dwudziestopięcioletnią, bliską współpracą z miastem partnerskim Reinheim, z którym srebrną rocznicę uczciliśmy w lipcu br. w Sanoku.

Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Niemcy w październiku”,  nawiązującego do wydarzeń z 9 października 1989 r., który wyznaczył początek tzw. pokojowej rewolucji w Lipsku i bezpośrednio przyczynił się do upadku muru berlińskiego. Wybór miejsca uroczystości – Muzeum Inżynierii Miejskiej – było również nieprzypadkowe, gdyż znajdują się w nim  zabytkowe tramwaje z Norymbergi. Oficjalnie w Niemczech Dzień Jedności Niemiec to  to święto narodowe obchodzone 3 października. Burmistrz Tomasz Matuszewski przekazał na ręce Konsula Generalnego Niemiec dr. Michaela Großa podziękowania i życzenia: Dziękuję Panu Konsulowi Generalnemu za zaproszenie sanoczan. Odczytuję ten gest jako docenienie wieloletniej partnerskiej współpracy Sanoka z Reinheim, która sprzyja nawiązywaniu kontaktów na szczeblu lokalnych społeczności, a tym samym umacnianiu fundamentu, na którym wspiera się gmach zjednoczonej Europy.

W tak ważnym Dniu, obchodzonym na pamiątkę zjednoczenia Niemiec, życzę Panu Konsulowi satysfakcji z pełnionej służby dyplomatycznej oraz wielu sukcesów w pracy, dzięki której umacniają się dobre relacje między ludźmi, znikają bariery, a rodzą się przyjaźnie.

Podczas spotkania władz samorządowych Sanoka z konsulem Niemiec  w Krakowie poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące zacieśniania kontaktów między miastami partnerskimi, planów dalszej współpracy i wymiany kulturalnej.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.05.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":