• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja

Dodano: 04-05-2022
3 maja sanoczanie tradycyjnie uczcili 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Rozpoczęła je koncelebrowana msza św. w intencji ojczyzny w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, uroczystą homilię wygłosił ks. prałat dr Andrzej Skiba – Honorowy Obywatel Sanoka. Przywołał dwie wielkie postacie Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod przewodnictwem kompanii honorowej i pocztu sztandarowego WP w asyście Orkiestry Dętej sanockiego oddziału PGNiG przed pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie został odśpiewany hymn państwowy, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski wygłosił przemówienie okolicznościowe:

Szanowni Państwo,
witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam przedstawicieli władz samorządowych, kombatantów, żołnierzy, przedstawicieli partii politycznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, harcerzy, nauczycieli i uczniów sanockich szkół. Witam wszystkich, którzy swoją obecnością pragną uczcić obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Ponad dwa wieki temu w Polsce wprowadzono w życie Ustawę Rządową regulującą ustrój państwa. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie spisana konstytucja – dokument, w oparciu o który polska państwowość miała się umacniać i który przez kolejne pokolenia był podstawą polskich dążeń do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. W Polsce Konstytucję 3 maja uznaje się za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w naszej historii i kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, Święto Konstytucji 3 maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe.
Minęły czasy, nie tak odległe, kiedy obchody tego święta były wyrazem oporu wobec narzuconego systemu władzy. W Sanoku mamy wspaniałą tradycję obchodów 3 Maja – nie tak dawno wspominaliśmy w Muzeum Historycznym postać księdza prałata Adama Sudoła – niepokornego kapłana, który wpisał się pięknymi uczynkami w historię miasta i regionu.
Konstytucja 3 maja wprowadziła trójpodział władzy: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Stworzyła podwaliny współczesnej praworządności, która w Europie i na świecie jest filarem  demokracji i społecznej sprawiedliwości.
Maj to dla Polaków miesiąc szczególny – w tych dniach obchodzimy także rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od dnia, w którym staliśmy się pełnoprawnymi członkami wspólnoty europejskiej minęło 18 lat – osiągnęliśmy więc pełnoletność, jesteśmy świadomi swoich praw, ale i wynikających z naszego członkostwa w Unii zobowiązań.
Nie przypuszczaliśmy, że w tych czasach będziemy świadkami wojny, która toczy się w europejskim kraju tuż za naszą wschodnią granicą. Wojny, która zbiera krwawe żniwo i skazuje miliony ludzi na utratę swoich domów i na los uchodźcy. Wielu z nich znalazło swój drugi dom w Sanoku, Sanok jak i wiele miast w Polsce stał się solidarny z Ukrainą. Pomagamy, ale tej pomocy i w niej uczestnictwa potrzebujemy dziś wszyscy. Europa, jak i Rzeczpospolita Polska musi być dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Musimy strzec dziedzictwa narodowego oraz zapewniać ochronę obywateli i środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj Ukraina walczy o wartości, które są fundamentem zjednoczonej Europy. Jesteśmy zobowiązani do wyrażenia ludzkiej solidarności z Ukraińcami. Sanoczanie od pierwszych dni konfliktu w Ukrainie ofiarnie świadczą pomoc, za którą tu, w tym miejscu bardzo dziękuję. Chylę czoła przed tymi, którzy nie dają się podzielić, którzy w myśl konstytucji urzeczywistniają zasady sprawiedliwości społecznej. Z pomocą przychodzą także społeczności naszych miast partnerskich z zachodniej Europy. Czas realnego zagrożenia zbliża nas do naszych europejskich partnerów i przekonuje, że 18 lat temu Polacy wybrali dobrą drogę, opowiadając się po raz kolejny w swojej historii po stronie wolności i demokracji. Tylko wolność, za którą wielu gotowych jest oddać życie, gwarantuje rozwój społeczeństw.
Trzeba dzisiaj wszystkim obywatelom państwa polskiego powiedzieć, że zdajemy razem ten trudny egzamin. Mamy prawo więc z dumą podnieść głowę, i walczyć o to, aby założenia jakie daje nam konstytucja, były respektowane przez wszystkich obywateli.
Pozwolą Państwo, że w tym miejscu odczytam fragment jednego z listów, które wpłynęły do Urzędu Miasta w związku z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przesyła mieszkańcom Sanoka z okazji Święta 3 Maja następujące słowa:
„Za uchwaloną 231 lat temu Konstytucją stały nie tylko nazwiska jej wielkich twórców, którzy – wykorzystując moment dziejowy – porozumieli się dla interesu ogółu. Po jej stronie opowiedzieli się także ci, którzy później walczyli w postaniu kościuszkowskim, tworzyli legiony polskie poza granicami. Ludzie, którzy wychowali kolejne pokolenia polskich patriotów, nie bali się przelewać krwi w powstaniu listopadowym czy styczniowym, nie bacząc na liczne represje i szykany, które na nich spadały, którzy walcząc na różnych frontach I wojny światowej przynieśli Polsce upragnioną niepodległość. Choć w niedługim czasie znowu trzeba było o nią walczyć, to Polacy po raz kolejny pokazali, że odzyskanej wolności łatwo nie oddadzą. Że potrafią się zjednoczyć i – zapominając o urazach – iść wspólnie obraną drogą do zwycięstwa” – takie słowa kieruje dziś do sanoczan wojewoda Ewa Leniart.
Spotykając się w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Sanoku, pamiętajmy, że wolność została nam dana za sprawą wielu wyrzeczeń i licznych ofiar złożonych na ołtarzu Ojczyzny. Bądźmy dumni z naszej historii, pielęgnujmy Niepodległość i zdobycze demokracji, takie jak solidaryzm społeczny, praworządność czy wolność słowa. Budując społeczeństwo obywatelskie w obszarze naszej małej ojczyzny, cieszmy się z członkostwa w europejskiej wspólnocie, ponieważ ono gwarantuje nam rozwój i daje poczucie bezpieczeństwa.
Następnie delegacje złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.
 • Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz
 • Delegacja Powiatu Sanockiego
 • Przewodniczący Rady Miasta i Burmistrz Miasta Sanoka
 • Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
 • Pracownik biura poselskiego Posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej i przedstawiciele Platformy Obywatelskiej
 • Radna Sejmiku Wojewódzkiego Monika Brewczak
 • Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział w Sanoku
 • Związek Sybiraków – Koło Terenowe w Sanoku
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,  Koło w Sanoku
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i b. Więźniów Politycznych Koło w Sanoku
 • Bieszczadzki Zarząd Rejonowy oraz Sanockie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich
 • Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – Podkarpacki Oddział Wojewódzki im. Synów Ziemi Sanockiej w Sanoku
 • Dowództwo 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich Garnizonu Przemyśl
 • Przedstawiciele służb mundurowych Sanoka: Wojskowe Centrum Rekrutacji, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Służba Więzienna, Straż Miejska, OSP Olchowce,
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
 • Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej
 • Delegacja Jednostki Strzeleckiej 2210
 • Klub Prawo i Sprawiedliwość Rady Miasta Sanoka
 • Stowarzyszenie Demokraci Ziemi Sanockiej
 • Sanocka Lewica
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Kingi
Były to pierwsze po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią uroczystości, w których społeczność znów mogła wspólnie wziąć udział. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz rządowych i samorządowych wszystkich szczebli, przedstawiciele związków kombatanckich, służb mundurowych, stowarzyszeń, harcerzy, partii politycznych, szkół oraz sanoczanie licznie zgromadzeni pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":