• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Obchody Święta Niepodległości

Dodano: 12-11-2021

11 listopada w Sanoku odbyły się tradycyjne obchody uświetniające 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęły się one mszą św. w intencji ojczyzny w kościele pw. Przemienienia Pańskiego. Po niej uformowała się kolumna marszowa, którą poprowadził oddział 35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku, burmistrz Tomasz Matuszewski w imieniu mieszkańców złożył wieniec przy krzyżu na kościele farnym oraz przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Na Cmentarzu Centralnym w kwaterze Wojska Polskiego odbyły się główne uroczystości patriotyczne.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, burmistrz miasta Sanoka odczytał okolicznościowe przemówienie:

 Szanowni Państwo,

witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość przedstawicieli władz samorządowych, posłów, europosłów, witam pana pułkownika Grzegorza Grzegorzewskiego – dowódcę 35 Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku i żołnierzy, którzy przybyli, aby uświetnić miejskie obchody Święta Niepodległości, witam przedstawicieli sanockich związków emerytów i kół kombatanckich, weteranów, przedstawicieli powiatowych i miejskich służb mundurowych: Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, przedstawicieli instytucji oraz organizacji społecznych działających na terenie miasta, przedstawicieli partii politycznych, instytucji oświatowych, witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości.

Dokładnie 103 lata temu, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu – słynnemu już wtedy działaczowi niepodległościowemu, który powrócił z niewoli w Magdeburgu. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni. Kończyła się I wojna światowa, a Polska po 123 latach uzyskała status niepodległego państwa.

Okres niewoli nauczył Polaków pielęgnowania tradycji, kultury, języka i historii. Ten szacunek do zasłużonych osób oraz zdarzeń, które przez wieki umacniały naszą państwowość, zachowujemy do dziś. My, sanoczanie, w dzień Święta Niepodległości, składamy hołd pamięci Tadeusza Kościuszki, wybitnego żołnierza i stratega, cenionego na całym świecie, którego pomnik jest tak charakterystycznym akcentem

w przestrzeni sanockiego śródmieścia. Składając kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, wspominamy także osoby związane rodzinnie z naszym miastem i regionem, a których biografie wpisują się w wielkie wydarzenia historyczne. Wielu

z nich spoczywa tutaj – na sanockim Cmentarzu Centralnym. Są wśród nich żołnierze obu światowych wojen. W Kwaterze Wojska Polskiego znajdują się 54 mogiły żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego poległych w walkach o wyzwolenie Polski

u progu niepodległości, na tym cmentarzu są także mogiły powstańców  warszawskich i Honorowych Obywateli Sanoka. Nie tylko w dniu Święta Niepodległości pamiętamy o ludziach, którzy dla ojczyzny, z myślą o przyszłych pokoleniach, złożyli lub gotowi byli ponieść najwyższą ofiarę. Sanoczanie otaczają opieką ich mogiły, zapalają znicze pamięci, spotykają się na cmentarzu .

Rocznica odzyskania niepodległości to także okazja do refleksji nad patriotyzmem rozumianym jako wysiłek na rzecz wspólnego dobra. Po odzyskaniu państwa Polacy koncentrowali się na tworzeniu ośrodków wspomagających jego rozwój gospodarczy.  Pamiętamy z lekcji historii symbole sukcesu międzywojennej Polski, jak port w Gdyni – największy na Bałtyku. Z nostalgią wspominamy polską kolej państwową tego okresu, znaną z legendarnej punktualności, czy rozmach, z jakim wyznaczano Centralny Okręg Przemysłowy. Wysiłek inżynierów i budowniczych miał wpłynąć

na tworzenie silnego gospodarczo państwa – taka myśl rodziła się u progu niepodległości i do niej warto nawiązywać także w czasach współczesnych.

100 lat temu, w odrodzonej niczym „feniks z popiołów” Polsce, wśród elit politycznych silne było myślenie o powołaniu środkowoeuropejskiej unii, co znalazło odzwierciedlenie w zdefiniowanej wówczas misji państwa polskiego. Plan militarnego przymierza z uwalniającymi się od rosyjskiej dominacji Ukraińcami i Białorusinami załamał się już w roku 1920.  Jednak idea pozostała i dziś jej wyrazem jest entuzjazm Polaków wobec członkostwa w Unii Europejskiej.

Rocznica odzyskania niepodległości to święto radosne, ponieważ wolność, o którą walczyło tak wielu Polaków, jest wartością dla każdego narodu najcenniejszą. Papież święty Jan Paweł II powtarzał, że wolność jest ludziom zadana. Co to oznacza?

Że każdy z nas powinien odrabiać lekcję wolności  codziennie, troszcząc się o rodzinę, by stworzyć przestrzeń dla wychowania nowych pokoleń. Wyrażamy troskę o wolność, dbając o to, by nasze słowa, zwłaszcza wypowiadane w przestrzeni publicznej, niosły  prawdę i były wolne od nienawiści. W wymiarze społecznym zdobywanie wolności jest troską o społeczną sprawiedliwość, w Polsce dumnie nazywaną solidarnością. Wolność to także szacunek dla pracy, która jest fundamentem funkcjonowania  społeczeństw.

Świętując dzisiaj rocznicę odzyskania niepodległości, z niepokojem śledzimy sytuację za naszą wschodnią granicą. Patrzymy na tragiczny spektakl, który nie tylko wystawia na próbę nasze człowieczeństwo, ale też każe z trwogą myśleć o potencjalnej eskalacji konfliktu. Mamy do czynienia z okrutnym terroryzmem politycznym i z kryzysem humanitarnym jednocześnie. Podobnie jak wielu Polaków, zadajemy sobie pytanie, na ile jest zagrożone nasze bezpieczeństwo.

Niech ten szczególny dzień, upamiętniający wydarzenie sprzed stu trzech lat, będzie dla nas dniem refleksji – nie tylko nad historią, ale też nad naszą współczesnością i przyszłością. Mamy wolność, wywalczoną i okupioną wieloma istnieniami ludzkimi. Bohaterom składamy hołd i wyrażamy wdzięczność za ich poświecenie. Jednak popatrzmy dziś na naszą historię nie tylko tak, jak patrzy się w przeszłość, lecz jak na żywą kartę czytaną dla czerpania nauki, i pamiętajmy o tym, że wolność – w każdym wymiarze, zarówno politycznym, jak też ludzkim, indywidualnym – jest nam dana i zadana jednocześnie.

Po przemówieniu odbył się Apel Pamięci i oddano Salwę Honorową poległym za Ojczyznę.

Następnie zgłoszone delegacje złożyły wieńce i znicze:

 • Wicestarosta Janusz Cecuła imieniu Powiatu Sanockiego
 • Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak i Burmistrz Miasta Tomasz Matuszewski w imieniu obywateli Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka
 • Pracownik biura poselskiego i przedstawiciele Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej.
 • Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Sanoku
 • Związek Sybiraków – Koło terenowe w Sanoku
 • kpt. w st, spocz. Aleksander Roman oraz Krystyna Chowaniec – prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,  Koło w Sanoku
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i b. Więźniów Politycznych Koło w Sanoku
 • Sekretarz Szczepan Wołek, członkowie Zarządu Zofia Lisowska i Wojciech Petryk Sanockie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich.
 • Koło nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Bohaterów Strażnicy WOP w Jasielu.
 • Związek Weteranów i Rezerwistów WP – Podkarpacki Oddział Wojewódzki im. Synów Ziemi Sanockiej w Sanoku
 • Przedstawiciele służb mundurowych: Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,  Policji, Służby Więziennej, Straży Miejskiej.
 • Hufiec Ziemi Sanockiej
 • Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej Sanok-Olchowce
 • Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 • Radni Miasta z Klubu Prawo i Sprawiedliwość
 • Rada Powiatowej Sanockiej Lewicy 16.      Demokraci Ziemi Sanockiej
 • Delegacja Młodzieżowej Rady Miasta
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia  Sanocka” w Sanoku
 • Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Podkarpacie w Sanoku
 • Pracownicy Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Powiatowego w Sanoku i Lesku.
 • Przedstawiciele Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku
 • Przedstawiciele Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Prugara-Ketlinga w imieniu sanockich szkół podstawowych
 • Związek Rodu Kątskich

Uczestniczący w uroczystościach złożyli również znicze i kwiaty przy Krzyżu Bohaterom Powstań Polskich i przy Krzyżu Golgota Wschodu.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":