• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Odpady zmieszane gromadzimy w pojemnikach

Dodano: 08-01-2020

W pojemnikach gromadzimy odpady zmieszane, czyli tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych. Co powinno, a co nie powinno znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane?

 

Wrzucamy:

zabrudzone opakowania spożywcze, tubki po pastach, kremach, artykuły higieniczne, pieluchy

Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać i co nie powinno trafić do pojemników na surowce wtórne.

NIE wrzucamy:

odpadów niebezpiecznych: baterii, akumulatorów, leków, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin itp.; elektrośmieci, odpadów gabarytowych, gruzu i innych mat. budowlano-rozbiórkowych, odpadów zielonych, sprzętu RTV i AGD

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":