• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Oferty na realizację zadań z GPPiRPA i GPPN

2021

Prowadzenie klubu abstynenta w Sanoku w roku 2021.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn: „Prowadzenie klubu abstynenta w Sanoku w roku 2021” – na kwotę 23 000,00. Ww. zadanie będzie realizowane przez Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady”, ul. Kościuszki 22/3, 38-500 Sanok.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":