• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Oficjalne wręczenie promes z Funduszu Dróg Samorządowych

Dodano: 02-10-2019

2 października br. zastępca Burmistrza Miasta Sanoka Grzegorz Kornecki  w sali gobelinowej Muzeum Historycznego otrzymał z rąk Wicewojewody Podkarpackiego Lucyny Podhalicz oraz Krzysztofa Sopla Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego promesę w wysokości 7 349 885 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie dwóch zadań:

budowę łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a drogą gminną Nr G117160R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz przebudowę dróg gminnych nr G117035R (ul. Pomorska), G117036R (ul. 1000-lecia) w Sanoku. Uroczyste wręczenie promes odbyło się w Sanoku, ponieważ to właśnie gminy Miasta Sanoka, Tyrawy Wołoskiej oraz Zagórza, a także powiat sanocki otrzymały rekordowe dofinansowanie w łącznej kwocie 23 079 323 zł. Mamy nadzieję, że poczynione inwestycje drogowe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ułatwią poruszanie się w naszym mieście.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 05.02.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (30.01.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":