• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Sanoka

Dodano: 15-06-2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14.06.2018 r. o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Miasta Sanoka dotyczących budowy pomnika Św. Michała Archanioła na terenie Placu Św. Michała w Sanoku na działce nr ewidencyjny 582/5.

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXX/264/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012r. w sprawie wzniesienia pomnika zawiadamiam o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Miasta Sanoka dotyczących Budowy Pomnika Św. Michała Archanioła na Placu Św. Michała w Sanoku. W załączeniu do ogłoszenia:

  • wizualizacja pomnika załącznik Nr 1 do ogłoszenia,
  • lokalizacja pomnika na mapie sytuacyjno–wysokościowej zał. Nr 2 do ogłoszenia.

Przedmiotem konsultacji jest zaprezentowanie projektu pomnika Św. Michała Archanioła zaproponowanego do umieszczenia w przestrzeni publicznej miasta. Projekt został przygotowany przez inicjatora jego budowy tj. Komitet Budowy Pomnika Św. Michała Archanioła Patrona Miasta Sanoka.

W celu umożliwienia zebrania jak najszerszych opinii mieszkańców w dniach od 18.06.2018 r. do 29.06.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1, w godzinach od 8:00  do 14:00 zostanie wystawiona do wglądu dokumentacja projektowa. Celem przeprowadzanych konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców, interesariuszy oraz Rad Dzielnic o formie pomnika oraz jego lokalizacji.

Informuję o możliwości wniesienia wniosków i uwag do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w terminie od 18.06.2018r. do 29.06.2018r. na załączonym do ogłoszenia formularzu zał. Nr 3 do ogłoszenia:

  • w formie papierowej do Biura Obsługi Klienta, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 1
  • w formie elektronicznej na adres: gosp@um.sanok.pl

 

Mieszkańcy będą mogli również wyrazić swoją opinię podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 25.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 64 (sala herbowa) o godzinie 1200.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, oraz udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

Załączniki: