• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ws. zmiany granic Sanoka

Dodano: 25-02-2021
Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza mieszkańców Sanoka do udziału w konsultacjach społecznych – w sprawie zmiany granic Miasta Sanoka, które odbędą się od 15 do 26 lutego 2021 r.
Mieszkańcy wypowiedzą się w kwestii planów poszerzenia granic administracyjnych Gminy Miasta Sanoka o sołectwa: Bykowce, Czerteż, Międzybrodzie, Płowce, Sanoczek, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Trepcza, Zabłotce oraz Zahutyń. Poszerzenie granic Sanoka to historyczny moment, w którym sanoczanie zadecydują o możliwości i kierunku rozwoju miasta.

Przedmiotem ogłoszonych konsultacji jest projekt zmiany granic poprzez włączenie do Miasta Sanoka:

  • obszaru sołectwa Bykowce, sołectwa Czerteż, sołectwa Międzybrodzie, sołectwa Płowce, sołectwa Sanoczek, sołectwa Stróże Małe, sołectwa Stróże Wielkie, sołectwa Trepcza, sołectwa Zabłotce – z Gminy Sanok,
  • obszaru sołectwa Zahutyń – z Gminy Zagórz.

Projekt graficzny proponowanych zmian granic Miasta Sanoka – dostępny będzie w punktach udostępniania ankiet konsultacyjnych oraz do pobrania TUTAJ 

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, ” Jestem przeciw”, ” Wstrzymuję się”, znaku X i złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.

Konsultacje z mieszkańcami miasta Sanoka będą przeprowadzane poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w następujących punktach konsultacyjnych:

– Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.  ul. Królowej Bony 4

– Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, ul. Lenartowicza 2

– Sanocki Dom Kultury w Sanoku, ul. Mickiewicza 24

– Szkoła Podstawowa Nr 1 Aleja Szwajcarii 5

– Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rymanowska 17

– Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4

– Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa12

– Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80

– Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Piastowska 73

– Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5

– Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 5

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Podgórze 26, ul. Kochanowskiego 2

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13 A

– Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Podgórze 24

– Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23

Ankiety konsultacyjne będą również do pobrania TUTAJ.  Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Sanoka mogą składać:

1) bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne;

2) w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych;

3) w godzinach pracy Urzędu Miasta Sanoka i wyżej wymienionych instytucji.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Sanoka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sanoka, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Ogłoszenie do pobrania TUTAJ 

17 grudnia 2020 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na temat poszerzenia granic Sanoka. To pierwszy ważny krok na drodze do oczekiwanego zrównoważonego rozwoju miasta i sąsiednich miejscowości, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców. 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":