• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Dodano: 02-06-2018

W związku z ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka konkursem ofert na realizację zadań publicznych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku w 2018r. zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Sanoka do udziału w pracach komisji konkursowej.

Zakres działania komisji i termin rozpatrywania ofert szczegółowo zawiera  Zarządzenie Burmistrza Nr 96/2018 z dnia 17 maja 2018r. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Kandydatury prosimy zgłaszać w Urzędzie Miasta w Sanoku, I piętro, pokój 20 do dnia 6 czerwca 2018r.

urzadmiasta1

znajdznas-pasek-1024x65

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017