• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Dodano: 14-01-2020

W związku z wystąpieniem licznych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski przypominam o obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722), w związku z tym należy zachować środki szczególnej ostrożności stosując właściwą bioasekurację przy obsługiwaniu drobiu, która zminimalizuje ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

  • Zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa,
  • Zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • Nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone tylko do obsługi drobiu,
  • Stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sanoku

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":