• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Organizacje pozarządowe

27.09.2018 r.

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Razem łatwiej

Pomagam


11.09.2018 r.

Burmistrz Miasta Sanoka zgodnie z Uchwałą Nr LXV/508/10 Rady Miasta Sanoka ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego
na rok 2019”

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się od dnia 11 września 2018r. do dnia 18 września 2018r.
  2. Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy zamieścić na formularzu, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku pok. nr 21, I piętro, bądź pobrać go ze strony www.sanok.pl lub www.bip.um.sanok.pl.
  3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

5.09.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Zabezpieczenie działek rekreacyjnych przed odpadami atmosferycznymi


30.08.2018

WNIOSEK

o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

wniosek


17.07.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


3.07.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym


26.06.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Projekt graficzny albumu płytowego


21.06.2018

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Sanoka

Zawiadomienie


21.06.2018

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Sanoka

Zawiadomienie


14.06.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Utwardzenie drogi wewnętrznej i parkingu


11.06.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Remont pomieszczeń sanitarnych

Atrakcyjne spędzenie czasu – wyjazd wakacyjny


6.06.2018

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

ogłoszenie


15.05.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Bezpieczny wypoczynek na terenie ogródków działkowych


15.05.2018

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego

Konkurs Ofert


26.04.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego


23.04.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Zadanie z zakresu pomocy społecznej


16.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Sanoka

zawiadomienie


6.04.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.


20.03.2018

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

ogłoszenie


15.03.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Obchody 30-lecie powstania Koła PSD w Sanoku


12.03.2018

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego 


07.03.2018

Oferta Jednostki Strzeleckiej


27.02.2018

Zawiadomienie o wyniku konkursu


21.02.2018

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sanoka


16.02.2018

Oferta Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti


14.02.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

poradnik wspierający kobiety zmagające się z chorobami nowotworowymi


13.02.2018

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej


01.02.2018

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego 

Zadanie w zakresie prowadzenia działalności statutowej, organizacji skupiających kombatantów, inwalidów wojennych, żołnierzy AK i Sybiraków


25.01.2018

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.


02.01.2018

Zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe


18.12.2017

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

ogłoszenie


04.12.2017 r.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.


Archiwum

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017