• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Organizacje pozarządowe

19.01.2022 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej w zw. z konkursem ofert na wsparcie realizacji zadania pn. Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

13.01.2022 r.

Otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”.

02.12.2021r.

Oferta na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie i wydawanie bezpłatnego posiłku osobom do tego uprawnionym na podstawie decyzji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku”.

08.11.2021 r.

Oferta na realizację zadania publicznego pn.: „Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne z elementami artystycznymi dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego” realizowaną przez Stowarzyszenie „PRO ARTIS”

05.11. 2021 r.

Uproszczona realizacja zadania publicznego pn. podsumowanie 20 lat działalności przez PCW w Sanoku 

27.10.2021 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” pn. Szkolenie wolontariuszy

14.10.2021r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja fizyczna i edukacja Seniora”

29.09.2021r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wybieram aktywność”

29.09.2021r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Profilaktyka chorób kobiecych Teraz Jestem”

28.09.2021r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ” Jestem”

27.09.2021r.

Przeprowadzenie konsultacji projektu

„Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”

Formularz zgłoszenia uwag

Program współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022

11.08.2021 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wycieczka seniorów do Sandomierza” realizowana przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. Św. Ks Zygmunta Gorazdowskiego

30.07.2021r.
  Zawiadomienie
Burmistrza Miasta Sanoka dotyczące zadania z zakresu zdrowia publicznego
w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

23.07.2021 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Oferta na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

20.07.2021 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Warsztaty terapeutyczne w kulturze góralskiej

08.07.2021r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Pielgrzymko – wycieczka Niepokalanów – Warszawa

08.07.2021r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Usprawnienie funkcjonowania działalności statutowej stowarzyszenia

01.07.2021 r.

Uproszczona oferta zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Sieć Życia Seniorów

29.06.2021r.

Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków – stypendium sportowe

23.06.2021 r. 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Wycieczka integracyjno-krajoznawcza dla członków Stowarzyszenia Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku.

22.06.2021r.

Zarządzenie w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

17.06.2021r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Uatrakcyjnienie wydarzeń artystycznych i integracyjnych za pośrednictwem sprzętu multimedialnego

16.06.2021r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

WZÓR OFERTY DO POBRANIA

15.06.2021 r.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Poprawa dostępności wejścia do budynku Ośrodka Rehabilitacji.

11.06.2021 r.

Zawiadomienie o wynikach konkursu na dotacje publiczną z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

07.06.2021 r.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Jubileusz 5-lecia Stowarzyszenia Głuchych „Galicja” w Sanoku.

02.06.2021r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Kultywowanie tradycji 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku

31.05.2021r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

WZÓR OFERTY DO POBRANIA

28.05.2021r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Wspieranie działalności Fundacji Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Avanti

27.05.2021r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Otwarcie wystawy Montrealskiej Kolekcji Obrazów Stefana Kątskiego

19.04.2021 r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn. Kultywowanie tradycji 2. Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku

08.04.2021 r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawność pn. Doposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

29.03.2021 r.

Zawiadomienie o wynikach konkursu na zadanie publiczne pn. Integracja Inwalidów Wojennych wsparcie działalności Związku; Integracja Kombatantów, wsparcie działalności Koła Kombatantów w Sanoku; Wsparcie finansowe działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów, inwalidów wojennych, żołnierzy AK.

12.03.2021 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym przez burmistrza konkursem na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego pn. Wsparcie finansowe działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów, inwalidów wojennych, żołnierzy AK – forma zadania powierzenie.

02.03.2021 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego na zadanie „Wsparcie finansowe działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów, inwalidów wojennych, żołnierzy AK”.

19.02.2021 r.

Zawiadomienie o wynikach konkursu na zadania publiczne 

16.02.2021 r.

Zawiadomienie o realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego „Prowadzenie klubu abstynenta w Sanoku w roku 2021” przez Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Bieszczady.

05.02.2021 r.

Konkurs ofert na dotacje sportowe

02.02.2021 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej w związku z ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej.

26.01.2021r.

Oferta na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi składana w trybie określonym w art. 14 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Ogłoszenie – konkurs ofert – zdrowie publiczne

22.01.2021r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

28.12.2020 r.

Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego pn. Przygotowywanie i wydawanie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku.

02.12.2020 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej

30.11.2020 r.

Oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Pro-Artis

25.11.2020r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego

03.11.2020 r.

Oferta realizacji zadania publicznego – Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

26.10.2020 r.

Oferta realizacji zadania publicznego – Jednostka Strzelecka 2210

15.10.2020 r.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” 

08.10.2020 r.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Doposażenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy Klasztorze Franciszkanów w Sanoku” 

05.10.2020 r.

02.10.2020 r.

Zawiadomienie o wynikach konkursu – zdrowie publiczne

25.09.2020 r.

Zawiadomienie o wynikach konkursu „Doposażenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy Klasztorze Franciszkanów w Sanoku” 

16.09.2020 r.

11.09.2020 r.

Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej AVANTI

Oferta realizacji zadania publicznego Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku

Oferta realizacji zadania publicznego Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku

Oferta realizacji zadania publicznego Powiatowe Centrum Wolontariatu

04.09.2020 r.

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia ASAN 

02.09.2020 r.

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Świetlik

27.08.2020r.

Oferta Sanockiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Sanoku

27.08.2020 r.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Doposażenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy Klasztorze Franciszkanów w Sanoku.

22.07.2020r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sanoka dotyczące zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

08.07.2020 r.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia  publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

07.07.2020 r.

       Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – wycieczka do Krynicy  Oferta

01.06.2020r.

Oferta Stowarzyszenia Ogrodowego „KICZURY”

15.05.2020r.

Oferta Stowarzyszenia Ogrodowego „SADOWA” 

29.04.2020r.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

28.04.2020r.

Burmistrz Miasta Sanoka informuje o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań Gminy Miasta Sanoka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

15.03.2020r.

Ogłoszenie Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi „SANITAS”

13.03.2020r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sanoka

25.02.2020r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

20.02.2020r.

Oferta Stowarzyszenia „PRO Artis

14.02.2020r.

Otwarty konkurs Burmistrza Miasta Sanoka na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego

12.02.2020r.

Zawiadomienie dotyczące zadania publicznego pn. „Prowadzenie klubu abstynenta w Sanoku w roku 2020r.”

03.02.2020r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sanoka dotyczące zadania publicznego pn. „Pomoc Żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej” oraz „Zapewnienie mozliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych oraz wydawanie im czystej odzieży”

30.01.2020r.

Oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Sanoku

30.01.2020r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

27.01.2020r.

Oferta Związku Rodów Kątskich – Organizacja Pożytku Publicznego

22.01.2020r.

Oferta Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku

16.01.2020 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

08.01.2020 r.

Otwarty konkurs Burmistrza Miasta Sanoka na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego

30.12.2019 r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sanoka

16.12.2019 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

29.11.2019 r.

Oferta Parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku

29.11.2019 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego

04.11.2019 r.

Oferta Podkarpackiego Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Sanockiej

30.10.2019 r.

Konsultacje społeczne

Program

Formularz

28.10.2019 r.

Oferta Stowarzyszenia „ŚWIETLIK”

11.10.2019 r.

Oferta Stowarzyszenia Młodzi Kreatywni przy II LO w Sanoku

08.10.2019 r.

Oferta Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Sanoku

08.10.2019 r.

Oferta Fundacji Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti

23.09.2019 r.

Oferta Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku

19.09.2019 r.

Oferta Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku

12.09.2019 r.

Oferta Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy „Salutaris” w Sanoku

28.08.2019 r.

Oferta wspomagająca rozwój społeczności lokalnej działkowców

28.08.2019 r.

Oferta o przyznanie dotacji z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą „Ogólnopolskie Zawody Modelarskie” złożone przez Sanockie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych

26.06.2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”


25.06.2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu „Pomocy społecznej”


22.05.2019 r. 

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”


 

17.05.2019 r.

Zawiadomienie o wynikach rozpatrzenia ofert


16.05.2019 r.

Oferta na realizację zadania „Wsparcie realizacji autorskich programów profilaktycznych i edukacji rówieśniczej prowadzonej przez liderów młodzieżowych”


13.05.2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”


06.05.2019 r. 

Oferta realizacji zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”


06.05.2019 r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 


24.04.2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego  w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”


18.04.2019 r.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego


15.04.2019 r.

Oferta realizacja zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej


15.04.2019 r.

Oferta realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej


05.04.2019 r.

Oferta realizacji zadania publiczności z zakresu „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”


28.03.2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego „Działalność na rzecz osób – Emerytów i Rencistów”


21.03.2019 r.

Oferta realizacji zadania z zakresu wzbogacania życia kulturalnego miasta Sanoka


13.03.2019 r.

Oferta realizacji zadania publicznego „Wsparcie osób zmagających się z chorobami nowotworowymi”


13.03.2019 r.

Zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Sanoka


13.03.2019 r.

Oferta realizacji zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


08.03.2019 r.

Oferta realizacji zadania – „Wychowanie do wartości”


06.03.2019 r.

Zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


05.03.2019 r.

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Poradnik wspierający kobiety zmagające się z chorobami nowotworowymi


28.02.2019 r.

Oferta na realizację zadania publicznego pn.: „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym” złożona przez Parafię oo. Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sanoku


26.02.2019 r.

Oferta – Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 


21.02.2019 r.

Oferta – ogródki działkowe Ustronie


18.02.2019 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli do Komisji Konkursowej 


12.02.2019 r.

Burmistrz Miasta Sanoka
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Załącznik


29.12.2018 r.

Zawiadomienie o rozpatrzeniu ofert

Zawiadomienie


 

12.11.2018 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie


11.12.2018 r.

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Barierka wzdłuż schodów i skarpy

Oferta


28.11.2018 r.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

OGŁOSZENIE


23.10.2018 r.

Informujemy, że „STOWARZYSZENIE BĄDŹMY RAZEM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SANOKU” pozyskało fundusze w kwocie 4500 zł.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Regionalnymi Operatorami Projektu są:

 • Fundacja Fundusz Lokalny SMK
 • Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej
 • Stowarzyszenie LGD „TRYGON – Rozwój i Innowacja
 • Fundacja Przestrzeń Lokalna

Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na inicjatywę o nazwie:
„W NOWEJ KUCHNI TAKI TRIK, ŻE POTRAWY ROBISZ W MIG”.

Obejmuje ona modernizację kuchni, w której uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy funkcjonującej w ramach Ośrodka będą realizowali zajęcia z gospodarstwa domowego.

W ramach tej kwoty w miesiącu październiku 2018 nastąpiła wymiana mebli, zakup małego sprzętu AGD i odnowienie pomieszczenia kuchni.

Natomiast w listopadzie 2018 firma CIARKO Sanok podarowała i zamontowała okap kuchenny uzupełniając tym samym ciąg mebli za co serdecznie dziękujemy!!!


27.09.2018 r.

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Razem łatwiej

Pomagam


11.09.2018 r.

Burmistrz Miasta Sanoka zgodnie z Uchwałą Nr LXV/508/10 Rady Miasta Sanoka ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego
na rok 2019”

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się od dnia 11 września 2018r. do dnia 18 września 2018r.
 2. Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy zamieścić na formularzu, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku pok. nr 21, I piętro, bądź pobrać go ze strony www.sanok.pl lub www.bip.um.sanok.pl.
 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro

5.09.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Zabezpieczenie działek rekreacyjnych przed odpadami atmosferycznymi


30.08.2018

WNIOSEK

o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

wniosek


17.07.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych


3.07.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym


26.06.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Projekt graficzny albumu płytowego


21.06.2018

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Sanoka

Zawiadomienie


21.06.2018

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Sanoka

Zawiadomienie


14.06.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Utwardzenie drogi wewnętrznej i parkingu


11.06.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Remont pomieszczeń sanitarnych

Atrakcyjne spędzenie czasu – wyjazd wakacyjny


6.06.2018

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

ogłoszenie


15.05.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Bezpieczny wypoczynek na terenie ogródków działkowych


15.05.2018

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego

Konkurs Ofert


26.04.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego


23.04.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Zadanie z zakresu pomocy społecznej


16.04.2018

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Sanoka

zawiadomienie


6.04.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.


20.03.2018

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

ogłoszenie


15.03.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Obchody 30-lecie powstania Koła PSD w Sanoku


12.03.2018

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego 


07.03.2018

Oferta Jednostki Strzeleckiej


27.02.2018

Zawiadomienie o wyniku konkursu


21.02.2018

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sanoka


16.02.2018

Oferta Sanockiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti


14.02.2018

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

poradnik wspierający kobiety zmagające się z chorobami nowotworowymi


13.02.2018

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej


01.02.2018

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego 

Zadanie w zakresie prowadzenia działalności statutowej, organizacji skupiających kombatantów, inwalidów wojennych, żołnierzy AK i Sybiraków


25.01.2018

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.


02.01.2018

Zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe


18.12.2017

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

ogłoszenie


04.12.2017 r.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.


Archiwum

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":