• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ostatni nabór do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialne, im. płk. Łukasza Cieplińskiego

Dodano: 09-10-2019

16 listopada rozpocznie się 16-dniowe szkolenie podstawowe, natomiast szkolenie wyrównawcze 8-dniowe 24 listopada. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi Terytorialsów muszą być pełnoletnie, posiadać obywatelstwo polskie, posiadać dobra sprawność psychofizyczną, nie mogą pełnić innego rodzaju czynnej służby wojskowej oraz nie mogą być karane za przestępstwa umyślne. 

Plakat: 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 05.02.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (30.01.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":