• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Pielęgnacja pomników przyrody w Sanoku

Dodano: 22-11-2021
W październiku i listopadzie  br. przeprowadzono zabiegi dendrologiczne na pomnikach przyrody: dąb szypułkowy Quercus robus o obwodzie pnia w pierśnicy 465 cm i wysokości 27 m przy ul. 1000-lecia oraz na 2 szt. lip drobnolistnych Tilia cordata o obwodach pnia 396 i 358 i wysokości 21 m i 19 m przy ul. Ogrodowej. Przeprowadzono także zabiegi dużych drzewach, które nie podlegają ochronie.

Zabiegom dendrologicznym poddano lipę drobnolistną przy ul. Niedzielskiego. Ww. prace wykonano w oparciu o ekspertyzy dendrologiczne. Prace wykonała firma wyłoniona w postępowaniu ofertowym – Drwal Bieszczady Daniel Koluba na kwotę 13.824,00 zł. Ww. firma dokonała także zabiegów dendrologicznych (usunięcie posuszu i wykonanie wiązań elastycznych) na jesionie wyniosłym Fraxinus excelsior (drzewo nie jest pomnikiem przyrody) przy ul. Kochanowskiego 1A wg sporządzonej ekspertyzy dendrologicznej na kwotę 2.300,00 brutto.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":