• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Pieniądze dla muzeum

Dodano: 18-10-2018

Koniec problemów Muzeum Historycznego w Sanoku. Urząd Marszałkowski będzie współprowadził i współfinansował placówkę muzealną. Stosowne porozumienie ze Starostwem Powiatowym podpisano 17 października 2018 r. Umowa została zawarta na najbliższe sześć lat.

Dzięki porozumieniu sanockie muzeum będzie otrzymywać wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 700 tysięcy zł rocznie. Starostwo Powiatowe każdego roku będzie wspierać placówkę kwotą 800 tysięcy zł. Łącznie będzie to półtora miliona złotych. Sygnatariuszami umowy byli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Członek Zarządu Województwa Piotr Pilch, Starosta Sanocki Roman Konieczny oraz Wicestarosta Wacław Krawczyk. W konferencji, podczas które podpisano dokument obecne były osoby, które w ostatnich latach mocno wspierały muzeum i zabiegały o wsparcie finansowe dla niego. Obecni byli Posłowie na Sejm RP: Piotr Uruski i Piotr Babinetz, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro oraz zaproszeni goście.

Zadowolenia z podpisanego porozumienia nie krył dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku Wiesław Banach. – „Wreszcie spełnia się to, nad czym pracowaliśmy przez wiele lat” – mówił.

W podobnym tonie wypowiadał się obecny przy parafowaniu umowy gospodarz miasta Tadeusz Pióro – „Muzeum Historyczne to naturalna promocja Sanoka. Bardzo cieszę się z tego, że będzie ono od teraz wspólnie współprowadzone przez samorząd województwa i powiatu. Cieszę się, że i moja rola w tym procesie została zauważona przez wszystkie strony, a szczególnie przez Pana Dyrektora Banacha i Urząd Marszałkowski”. Miasto również wspiera muzeum, będące dotąd pod zarządem powiatu. W tym roku sanocki magistrat udzielił wsparcia w kwocie 50 tys. zł. W planowanym na przyszły rok budżecie suma ma wzrosnąć do 100 tys. zł.

Muzeum Historyczne w Sanoku ma w kolekcji zbiory sztuki sakralnej, współczesnej, a także zbiory historyczne i archeologiczne. Galeria Zdzisława Beksińskiego mieszcząca się w nim, posiada największą na świecie kolekcję prac tego artysty!

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":
Sprawozdanie burmistrza z działalności między Sesjami: (28.02.2019):
Dworzec multimodalny (13.02.2019 r.)
Budowa obwodnicy Sanoka: