• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Plac Harcerski wkrótce oficjalnie zmieni swoją nazwę

Dodano: 01-10-2021
Burmistrz Miasta wraz z Radą Miasta Sanoka zapraszają na Uroczystość Nadania Imienia ks. Zdzisława Peszkowskiego Placowi Harcerskiemu, która odbędzie się 8 października o godz. 16.00.

Na podstawie uchwały nr XLI/329/21 z dnia 25 marca 2021 r. nazwa placu „Plac Harcerski” zmieni swoją nazwę na „Plac Harcerski im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego”. Z wnioskiem o uhonorowanie ks. Peszkowskiego poprzez zmianę nazwy placu, do burmistrza zwróciła się Krystyna Chowaniec – Honorowy Obywatel Sanoka, harcmistrzyni i działaczka ZHP. Ks. Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski jest osobą zasłużoną dla Sanoka – to sanoczanin, uczestnik wojny obronnej 1939 r., jeniec Kozielska, oficer Armii gen. Andersa, wybitny działacz Polonii amerykańskiej, kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, założyciel Fundacji Golgota Wschodu, naczelny kapelan ZHP, kandydat Pokojowej nagrody Nobla, patron szkół, Hufca Ziemi Sanockiej, Rajdu Katyńskiego, Honorowy Obywatel Warszawy, Krakowa i Sanoka.
Ponadto 8 października o godz. 17.00 w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku odbędzie się msza św. O godz. 10.00 w Sanockim Domu Kultury  będzie miała miejsce sesja popularnonaukowa „Ksiądz Zdzisław Peszkowski w pamięci sanoczan”.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":