• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka

Dodano: 23-04-2015

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Istotą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka” jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla wyżej wymienionych działań w latach 2014 – 2020.

Na podstawie zawartej umowy wykonawcą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka” jest firma Energoekspert Sp. z o.o., 40-145 Katowice, ul Karłowicza 11a. Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Informacja TV o projekcie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Prognoza oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Prezentacja Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka

Uzupełniony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/152/16 z dnia 10 marca 2016 r., a sam plan stanowi załącznik do niej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka

Uzupełniony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XX/179/16 z dnia 31 maja 2016 r. natomiast plan jest jej załącznikiem

Uzupełniony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr XXIV/205/16 z dnia 06 września 2016 r., natomiast plan jest jej załącznikiem.

Uzupełniony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr XXV/224/16 z dnia 20 października 2016 r., natomiast plan jest jej załącznikiem.

Uzupełniony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr LII/434/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r., natomiast plan jest jej załącznikiem.

Uzupełniony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Rady Miasta nr XXXII/236/20 z dnia 10 sierpnia 2020r. natomiast plan jest jej załącznikiem.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka – Aktualizacja, luty 2016 r.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka – Aktualizacja, sierpień 2016 r.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka – Aktualizacja, październik 2016 r.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka – Aktualizacja, kwiecień 2018 r.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013-2024”


 

Na etapie przygotowywania Planu została przeprowadzona ankietyzacja, z procesem której mogą się Państwo zapoznać poniżej.

Do prawidłowego wykonania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka”, jak również zaplanowania realnych działań na terenie miasta, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie miasta oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych na terenie miasta.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Sanoka zwraca się z prośbą o udział w ankietyzacji przygotowanej przez firmę Energoekspert Sp. z o.o. i skierowanej do:

  • właścicieli indywidualnych zasobów mieszkaniowych
  • podmiotów gospodarczych i obiektów usługowych

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: pgn.sanok@energoekspert.com.pl

Papierowe arkusze ankiety można otrzymać i złożyć również w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Sanoka (pokój nr 1), ul. Rynek 1.

Ankiety prosimy dostarczyć do dnia 31.05.2015.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt z:

 

Dziękujemy mieszkańcom Miasta Sanoka za wypełnienie ankiety oraz za przekazanie cennych informacji.

 

 

 

DO POBRANIA:

Ankieta – zabudowa_ indywidualna

Ankieta – usługi_przemysłowe i obiekty użyteczności publicznej

 

 

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości zużycia energii i określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych jako bazy wyjściowej dla opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka”.

topp2

Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":