• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Podsumowanie inwestycji na ul. Piastowskiej

Dodano: 02-12-2019

Zakończył się remont ulicy Piastowskiej. 29 listopada miało miejsce oficjalne odebranie drogi  z udziałem burmistrza miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego, zastępcy burmistrza ds. rozwoju Artura Kondrata, zastępcy naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora Ignacego Lorenca oraz ks. Michała Błaszkiewicza proboszcza parafii pw. NMP w Sanoku.

 

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele wykonawcy firmy Strabag m. in. Paweł Kędra, radna Dzielnicy Dąbrówka Agnieszka Matuła, przewodniczący zarządu osiedla Dąbrówka Józef Kornecki oraz mieszkańcy Dąbrówki.

Projekt obejmował przebudowę dróg gminnych ul. Piastowską oraz Pomorską.  Długość przebudowywanego odcinka wyniosła 1862m. Remont polegał na:

a) wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, rozebraniu nawierzchni z płyt drogowych oraz z betonu asfaltowego, wykonaniu podbudowy i ułożeniu nowych warstw bitumicznych.

b) wymianie krawężników na nowe.

c) budowie wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej.

d) przebudowie nawierzchni chodników polegającej na rozebraniu nawierzchni z płyt chodnikowych oraz betonu asfaltowego i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, na całej długości o szer. 2,0m. wraz z wymianą nawierzchni zostały wymienione obrzeża.

e) przebudowie zjazdów – ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej lub betonu asfaltowego bez zmiany geometrii i lokalizacji.

f) wykonaniu nowego oświetlenia drogowego – 15 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

g) budowie 830 m kanalizacji deszczowej.

h) oznakowaniu pionowym i poziomym drogi, zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

Wykonawcą robót była firma Strabag Sp. z o.o.. Wartość całej inwestycji zamknęła się kwotą 4 610 790,61 zł brutto, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg samorządowych w wysokości  60% wyniosło 2 766 474,00 zł. Wkład własny obejmował kwotę 1 844 316,61zł.

Jak wskazywali mieszkańcy Dąbrówki, była to ważna i długo wyczekiwana inwestycja, również proboszcz tut. parafii podkreślał, znaczenie tego remontu w kontekście bezpiecznego przejścia dzieci do szkoły. Mieszkańcy zwracali uwagę jeszcze na konieczność uzupełnienia oświetlenia. Burmistrz miasta Sanoka podziękował pracownikom firmy, która wykonała remont, porozmawiał też o potrzebach mieszkańców i planach inwestycyjnych na Dąbrówce.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.05.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":