• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Pomoc dla przedsiębiorców w trzech krokach

Dodano: 25-03-2020

Samorząd Sanoka podjął decyzję, by przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w lokalach, których właścicielem jest miasto Sanok, mogli otrzymać pomoc. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli uzyskać pomoc, powinni złożyć wniosek o udzielenie pomocy, wzór wniosku do pobrania TUTAJ.

Trzy kroki przedsiębiorcy do uzyskania pomocy

1. Pobierz wzór wniosku o udzielenie pomocy
Wzór wniosku o udzielnie pomocy został opracowany i jest dostępny na stronie internetowej. Wzór nie jest obowiązkowy, ale zawiera wszystkie elementy wymagane Zarządzeniem Nr 54/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia form udzielania pomocy dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka.

2. Zadzwoń do Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Sanoka
Obsługa przedsiębiorców składających wnioski o udzielenie pomocy będzie świadczona w godzinach pracy Urzędu Miasta Sanoka pod specjalnym numerem telefonu 604 138 152.

3. Wypełnij, podpisz i wyślij wniosek
Korzystając z wersji elektronicznej należy wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami odwzorować cyfrowo i wysłać na adres e-mail: wgs@um.sanok.pl
Korzystając z wersji papierowej należy wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Komunikat Burmistrza Miasta Sanoka do mieszkańców 30.03.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":