• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Poszerzenie granic Sanoka

Dodano: 17-12-2020
17 grudnia 2020 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji społecznych na temat poszerzenia granic Sanoka. To pierwszy ważny krok na drodze do oczekiwanego zrównoważonego rozwoju miasta i sąsiednich miejscowości, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców. Poszerzenie granic Sanoka to historyczny moment, w którym sanoczanie zadecydują o możliwości i kierunku rozwoju miasta.
Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza mieszkańców Sanoka do udziału w konsultacjach społecznych – w sprawie zmiany granic Miasta Sanoka,  które odbędą się od 15  do 26 lutego 2021 r.


Konsultacje odbędą się w dniach od 15 lutego do 26 lutego 2021 r.

Mieszkańcy wypowiedzą się w kwestii planów poszerzenia granic administracyjnych Gminy Miasta Sanoka o sołectwa: Bykowce, Czerteż, Międzybrodzie, Płowce, Sanoczek, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Trepcza, Zabłotce oraz Zahutyń.

Projekt graficzny proponowanych zmian granic Miasta Sanoka – dostępny będzie w punktach udostępniania ankiet konsultacyjnych oraz do pobrania TUTAJ.

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, ” Jestem przeciw”, ” Wstrzymuję się”, znaku X i złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.

Konsultacje z mieszkańcami miasta Sanoka będą przeprowadzane poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w następujących punktach konsultacyjnych:

– Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

– Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, ul. Lenartowicza 2

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. ul. Królowej Bony 4

– Sanocki Dom Kultury w Sanoku, ul. Mickiewicza 24

– Szkoła Podstawowa Nr 1 Aleja Szwajcarii 5

– Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rymanowska 17

– Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4

– Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa12

– Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80

– Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Piastowska 73

– Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5

– Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 5

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Podgórze 26, ul. Kochanowskiego 2

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13 A

– Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Podgórze 24

– Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23

Ankiety konsultacyjne będą również dostępne TUTAJ. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Sanoka mogą składać:

1) bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne;

2) w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych.

3) w godzinach pracy Urzędu Miasta Sanoka i wyżej wymienionych instytucji.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Sanoka, w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.sanok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sanoka, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Następnie wypowiedzą się mieszkańcy Trepczy, Bykowiec, Czerteża, Zabłociec, Strożów Wielkich, Stróżów Małych, Płowiec, Sanoczka, Międzybrodzia i Zahutynia. Procesy poszerzania granic miast są nieuniknione. Wskazuje na to historia Sanoka, ale także to, co współcześnie dzieje się na mapie naszego kraju i regionu. Na przyłączanych terenach będą rozwijać się – tak jak do tej pory – budownictwo jednorodzinne, przestrzenie rekreacyjne czy istniejące ośrodki kultury. Nowo powstałe dzielnice pozostaną przy swojej nazwie, kulturze i tradycjach, które – zachowując odrębność – wpiszą się w bogatą wielokulturową historię miasta. Na co dzień wszyscy korzystamy z wielu udogodnień, które oferuje Sanok, a które nie są dostępne w małych miejscowościach. Jako jeden organizm administracyjny będzie można uzyskać znacznie więcej – przede wszystkim w kwestii inwestycji, remontów dróg i pozostałej infrastruktury poprawiającej jakość życia. Poszerzenie granic to historyczny moment. Takie daty wpisują się w historię miast i dzielnic, a często po latach stają się dniem świątecznym. Dziś to my wspólnie tworzymy historię. Dlatego głos mieszkańców Sanoka i sąsiadujących sołectw w tej kwestii jest kluczowy.

Uchwała Nr XXXVII/294/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Sanoka i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami – (tutaj)

 

__________________________________________________________________________

List do mieszkańców Sanoka i okolicznych sołectw burmistrza miasta Sanoka i przewodniczącego Rady Miasta Sanoka.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

________________________________________________________________________

1. Dowody osobiste

W dowodach wydawanych od 2015 roku nie ma adresów. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

 

2. Księgi wieczyste

Zmiana granic musi być przyjęta rozporządzeniem Rady Ministrów. Decyzja zostanie opublikowana w dzienniku ustaw. Na tej podstawie Starosta dokona zmian w ewidencji gruntów i zrobi to „z urzędu”, co oznacza, że mieszkańcy nie poniosą opłat. Gdy Starosta przekaże zmianę do sądu, wówczas sąd dokonuje zmiany w księgach wieczystych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ktoś potrzebuje szybkiej zmiany, wówczas będzie się musiał liczyć z pokryciem kosztów. W pozostałych przypadkach wszystko odbywa się bezkosztowo.

3. Podatki

Od budynków mieszkalnych sanoczanie płacą 0,71 groszy za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Mieszkańcy gminy wiejskiej płacą 0,70 groszy. Jeśli założymy, że dom ma 180 metrów kwadratowych, to podatek w gracach Sanoka wyniesie 127,80 zł, a w gminie wiejskiej – 126 zł. Różnica to 1,80 zł w skali roku.

Ponieważ domy stoją na działkach – przyjmijmy, że 10-arowych – dodajmy do podatku za 180 metrowy dom podatek za 10-arową działkę. W Sanoku stawka wynosi 0,33 zł, natomiast w gminie wiejskiej 0,35 zł, czyli mnożąc przez 1000 otrzymujemy 330 zł i 350 zł. Teraz zsumujmy: Za 180-metrowy dom postawiony na 10-arowej działce zapłacimy w mieście 457,80 zł, a w gminie wiejskiej 476 zł. Mieszkańcy gminy i miasta Zagórz płacą 583,20 złotych. Jeśli chodzi o budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące działalności rolniczej – właściciele nie płacą za nie podatku, bez względu na ich lokalizację na terenie miasta czy wsi.

4. Termin konsultacji

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach 15 – 26 lutego.

Sanoczanie otrzymają ankiety i odpowiedzą na pytanie, które brzmi: „Czy jesteś za zmianą granic Miasta Sanoka polegającą na włączeniu do Miasta Sanoka obszaru sołectwa Bykowce, sołectwa Czerteż, sołectwa Międzybrodzie, sołectwa Płowce, sołectwa Sanoczek, sołectwa Stróże Małe, sołectwa Stróże Wielkie, sołectwa Trepcza, sołectwa Zabłotce – z Gminy Sanok, oraz obszaru sołectwa Zahutyń z Gminy Zagórz?”.

Warto wiedzieć: ważna odpowiedź w ankiecie to wskazanie tych sołectw, co do których ankietowany ma przekonanie, że powinny zostać przyłączone do Sanoka. Mogą być wszystkie, czyli 10, ale można też wskazać na mniejszą ich liczbę. Ankietowani będą wypowiadać swoją opinię oddzielnie dla każdego sołectwa.

 

 

źródło: TYGODNIK SANOCKI

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":