• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Poszerzenie granic Sanoka

Dodano: 17-12-2020

30 grudnia 2021 r. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta na wniosek burmistrza miasta Sanoka radni podjęli uchwałę o wszczęciu procedury poszerzenia granic Sanoka o Zabłotce, Bykowce i cz. Trepczy.  Od 3 do 28 lutego 2022r. trwają konsultacje społeczne ws. poszerzenia granic.

Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza mieszkańców Sanoka do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic Miasta Sanoka. Konsultacje odbędą się w dniach od 3 lutego do 28 lutego 2022 r. Przedmiotem ogłoszonych konsultacji jest projekt zmiany granic poprzez włączenie do Miasta Sanoka: obszaru sołectwa Bykowce, sołectwa Zabłotce oraz części sołectwa Trepcza z Gminy Sanok.

Projekt graficzny proponowanych zmian granic Miasta Sanoka dostępny będzie w punktach udostępniania ankiet konsultacyjnych oraz na stronie https://bip.um.sanok.pl

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, ” Jestem przeciw”, ” Wstrzymuję się”, znaku X i złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.

Konsultacje z mieszkańcami miasta Sanoka będą przeprowadzane poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych w następujących punktach konsultacyjnych:

– Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4

– Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, ul. Lenartowicza 2

– Sanocki Dom Kultury w Sanoku, ul. Mickiewicza 24

– Szkoła Podstawowa Nr 1, Aleja Szwajcarii 5

– Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rymanowska 17

– Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Stróżowska 4

– Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Sadowa 12

– Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Przemyska 80

– Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Piastowska 73

– Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jana III Sobieskiego 5

– Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana Pawła II 25

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Rymanowska 15

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Sadowa 11

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Podgórze 26, ul. Kochanowskiego 3

– Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Robotnicza 13 A

– Żłobek Samorządowy Nr 1, ul. Podgórze 24

– Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Traugutta 23

Ankiety konsultacyjne będą również dostępne TUTAJ oraz na stronie internetowej https://bip.um.sanok.pl 

Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Sanoka mogą składać:

1) bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne;

2) w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych, w godzinach pracy wymienionych wyżej punktów konsultacyjnych.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej Miasta Sanoka, w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.sanok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sanoka, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.


Trwają konsultacje społeczne ws. poszerzenia granic Sanoka. W związku podjętymi procedurami, burmistrz Sanoka zaplanował cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. W przyszłym tygodniu odbędą się one w dzielnicach Błonie i Śródmieście. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w treści ogłoszenia i na plakatach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.


Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zaprasza mieszkańców dzielnicy Olchowce na spotkanie, które odbędzie się 15 lutego, w najbliższy wtorek o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 6, przy ul. Przemyskiej 80. Podczas spotkania omawiane będą bieżące sprawy dzielnicy i rozpoczynające się konsultacje społeczne ws. zmiany granic Sanoka. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.


Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zaprasza mieszkańców dzielnicy Wójtostwo na spotkanie, które odbędzie się 16 lutego, w najbliższą środę o godzinie 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury „Puchatek” przy ul. Traugutta 9. Podczas spotkania omawiane będą bieżące sprawy dzielnicy i rozpoczynające się konsultacje społeczne ws. zmiany granic Sanoka. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.


Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zaprasza mieszkańców dzielnicy Błonie 8 lutego 2022 r. o godz. 17.00 do Osiedlowego Domu Kultury „Gagatek”, przy ul. Kochanowskiego 25 na spotkanie, podczas którego omówione zostaną sprawy bieżące dzielnicy a także kwestie związane konsultacjami społecznymi i planowanym poszerzeniem granic miasta o sołectwa Zabłotce, Bykowce i cz. Trepczy. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.


Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zaprasza mieszkańców dzielnic Śródmieście i Zatorze 9 lutego br. do klubu ”Górnika” przy ul. Grzegorza 2 o godz. 17.00 na spotkanie, podczas którego omówione zostaną sprawy bieżące dzielnicy a także kwestie związane konsultacjami społecznymi i planowanym poszerzeniem granic miasta o sołectwa Zabłotce, Bykowce i cz. Trepczy. Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.


Dariusz Jabłoński zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku zachęca do udziału w konsultacjach społecznych ws. poszerzenia granic miasta. Jeden z punktów znajduje się w siedzibie MOPS-u.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Sanoka, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przewodniczący zarządu Dzielnicy Olchowce Grzegorz Kozak o idei poszerzenia granic Sanoka


Przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak przedstawia plany poszerzenia Sanoka i zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.


Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka Jakub Pilch o planach poszerzenia granic Sanoka.


Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

________________________________________________________________________

1. Dowody osobiste

W dowodach wydawanych od 2015 roku nie ma adresów. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego ze względu na zmianę miejsca zamieszkania.

2. Księgi wieczyste

Zmiana granic musi być przyjęta rozporządzeniem Rady Ministrów. Decyzja zostanie opublikowana w dzienniku ustaw. Na tej podstawie Starosta dokona zmian w ewidencji gruntów i zrobi to „z urzędu”, co oznacza, że mieszkańcy nie poniosą opłat. Gdy Starosta przekaże zmianę do sądu, wówczas sąd dokonuje zmiany w księgach wieczystych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ktoś potrzebuje szybkiej zmiany, wówczas będzie się musiał liczyć z pokryciem kosztów. W pozostałych przypadkach wszystko odbywa się bezkosztowo.

 

źródło: TYGODNIK SANOCKI

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":