• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Poszukiwani honorowi dawcy krwi

Dodano: 20-03-2020

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie poszukuje honorowych dawców krwi. Znacznie spadła liczba krwiodawców. Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia do ratowania życia. Oddział Terenowy RCKiK przy ul. Konarskiego  24 w Sanoku przyjmuje honorowych dawców krwi w godzinach od 7.00 do 12.00 w dni powszednie, możliwy kontakt telefoniczny pod nr: 134643353.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":