• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Prace konserwatorskie przy grobowcu rodziny Bratro

Dodano: 17-09-2021

Z początkiem września 2021r. rozpoczęły się prace restauratorskie i konserwatorskie przy grobowcu rodziny Bratro zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym w Sanoku. Jest to grobowiec z końca XIX w.  Jeden z przedstawicieli rodziny Bratro – Adam Bratro – zginął bohaterską śmiercią pod Pułtuskiem w bitwie z bolszewikami w 1920 roku.

Odznaczono go za to pośmiertnie Orderem Virtuti Militari V klasy. Oprócz niego pozostali członkowie rodziny Bratrów także byli zaangażowani w walkę o niepodległość Polski. Poza Adamem w grobowcu o którym mowa, spoczywa jego brat, działacz niepodległościowy Tadeusz Bratro, legionista, poległy w 1916 roku w bitwie pod Kuklami.

Wpisanie grobowca rodziny Bratro do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej, pozwoliło na pozyskanie przez Gminę Miasta Sanoka środków z IPN na prace restauratorskie i konserwatorskie przy grobowcu i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonanie wszystkich zaplanowanych prac pozwoli na likwidację przyczyn zniszczeń, zahamowanie dalszej degradacji obiektu, wzmocnienie i ustabilizowanie mineralnego oraz metalowego podłoża. Dzięki wykonanym pracom grobowiec odzyska swoje pierwotne walory estetyczne, użytkowe i ekspozycyjne. Prace przy grobowcu potrwają do końca września 2021r. Całkowita wartość zadania to niemal 51 tys. zł, z czego 35 704,92 zł stanowi dotacja ze środków Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":