• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Prawie 8 milionów złotych dla Sanoka z Funduszu Dróg Samorządowych

Dodano: 04-09-2019

30 sierpnia prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań gminnych i powiatowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. na Podkarpaciu. Informację podała dziś wojewoda Ewa Leniart na briefingu prasowym. Sanok otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 538 885 zł.

Sanok otrzymał dofinansowanie do dwóch złożonych wniosków: na przebudowę dróg gminnych – ulicy Piastowskiej, Pomorskiej i 1000-lecia w ogólnej kwocie dofinansowania 3 328 436 zł oraz na budowę łącznika drogowego pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK28 Zator – Medyka a drogą gminną ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, wraz z przebudową ul. Porcelanowej – drogi gminnej wewnętrznej. Na to zadanie Gmina Miasta Sanoka otrzymała 4 210 449 zł. Łączna kwota obu inwestycji to ponad 15 mln zł!

– W 2019 roku będziemy mieli największe dofinansowanie w historii budżetu miasta z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej – mówi burmistrz Tomasz Matuszewski. – 22 sierpnia w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury rozmawiałem z Sekretarzem Stanu panem Rafałem Weberem na temat Funduszu Dróg Samorządowych i wniosków, jakie złożyliśmy w celu pozyskania dofinansowania na ich realizację. Dziękuję pani wojewodzie Ewie Leniart, panu Rafałowi Weberowi, europosłowi Tomaszowi Porębie oraz posłowi Piotrowi Babinetzowi za wsparcie dotychczasowych wniosków złożonych przez Gminę Miasta Sanoka do instytucji nadrzędnych. Gdyby nie dofinansowanie, nie byłoby nas stać na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Łącznie w 2019 roku alokacja środków Funduszu Dróg Samorządowych dla woj. podkarpackiego wynosi rekordowe ponad 310 mln zł, dzięki czemu na wsparcie ze strony rządu może liczyć ponad 260 zadań gminnych i powiatowych!

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu dzięki wsparciu środkami Funduszu wynosi 355 km.

 

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/2.-GMINY-lista-podstawowa.pdf

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 21.01.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (19.12.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":