• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Profilaktyka alkoholowa

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
ds. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (PIK)

Siedziba i godziny pracy PIK

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta mieści się przy ul. J. III Sobieskiego I, na I piętrze

tel.  13 46 417 44


Pracujemy w godzinach:

 • Poniedziałek: 1000 – 1800
 • Wtorek: 800– 2000
 • Środa: 1000– 1800
 • Czwartek: 1000 – 2000
 • Piątek: 800 – 1900

ALKOHOLOWY TELEFON ZAUFANIA

13 46 301 00 w godzinach pracy PIK


Pomoc specjalistów

Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej.

 • Psychoterapeuta dla dorosłych: środa 13.30-17.30
 • Psychoterapeutka dla dzieci i młodzieży: poniedziałek 15.00-18.00
 • Psycholog: wtorek 16.00-19.00
 • Prawnik: wtorek 18.00-20.00, czwartek: 16.00-20.00
 • Rozmowy indywidualne,  wsparcie dla kobiet: piątek 17.00-19.00
 • Terapeuta /program POP/czwartek 16.00-18.00

Osoba pierwszego kontaktu, przygotowana do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


Grupy wsparcia

Grupa Abstynenta „Okopisko” – Sanok, ul. Kościuszki 22/3

Grupa AA  „Maksymilian” – czwartek 18.00-20.00

Działanie Grupy ma za zadanie powstrzymać od picia osobę uzależnioną od alkoholu, za pomocą wzajemnych, osobistych doświadczeń członków Grupy. Ich doświadczenia i chęć zaprzestania picia jest siłą działania Grupy.

Grupa Al-Anon „Nadzieja”– czwartek 17.30-19.30

Funkcjonowanie Grupy opiera się w głównej mierze na rodzinach osób uzależnionych. Spotkania w Grupie pomagają zrozumieć specyfikę choroby alkoholowej i znaleźć drogę do życia z osobą uzależnioną.


MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SANOKU

Skład Komisji

W skład Komisji wchodzą niżej wymienione osoby:

Lidia Mackiewicz-Adamska – przewodnicząca

Jolanta Bartkowska

Ewa Patała

Elżbieta Futyma

Izabela Rowińska

Jadwiga Warchoł

Grzegorz Kozak


Zadania Komisji

Zadaniem Komisji jest:

– prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy,

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

– opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencją w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie,

– kontrola punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych,

– współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Dyżury Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że  dyżuruje w każdy poniedziałek, w godzinach od 16.00 do 18.00.
W czasie pracy MKRPA  możliwy jest również kontakt telefoniczny pod nr telefonu 134641744.
Druki wniosków do MKRPA dostępne są także na stronie www.sanok.pl w zakładce: załatw sprawę w urzędzie -> MKRPA. Wypełnione wnioski należy przesyłać lub składać bezpośrednio na  adres Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.

tel.: 13 46 417 44
e-mail: mkrpa@um.sanok.pl

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":