• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Profilaktyka alkoholowa

Dodano: 12-11-2020

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych zawieszone zostało bezpośrednie poradnictwo realizowane w ramach punktu.

Mieszkańcy Sanoka mają możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype od poniedziałku do piątku według poniższego harmonogramu:

  • Psycholog: wtorek 1600 -1900 kontakt Skype – pik Sanok psycholog
  • Prawnik: wtorek 1800-2000, czwartek: 1600-2000 kontakt Skype – pik Sanok prawnik
  • Psychoterapeuta dla dorosłych: środa 1300-1800 kontakt Skype – pik Sanok psychoterapeuta
  • Psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży: poniedziałek 1500-1800 kontakt Skype – pik Sanok psychoterapeuta

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczonych przemocą oraz program POP zostaje zawieszony od 2 listopada 2020r. na najbliższe dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku

Informujemy, że bezpośredni kontakt z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zawieszony.
Na bieżąco realizowana jest obsługa spraw wnoszonych w formie pisemnej. Druki wniosków do MKRPA dostępne są na stronie www.sanok.pl w zakładce: załatw sprawę w urzędzie -> MKRPA. Wypełnione wnioski należy przesyłać lub składać bezpośrednio na adres Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":