• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Przerwa w dostawie wody w dzielnicy Wójtostwo

Dodano: 22-09-2021
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje,że ze względu na zaistniałą awarię sieci wodociągowej przy ul. Jana Pawła II w Sanoku w dniu 22września 2021 r. tj. środa, mogą wystąpić przerwy w ciągłości dostawy wody oraz spadki ciśnienia wody w dzielnicy Wójtostwo do godzin popołudniowych.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":