• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

„Przyjazny Dom” – ogłoszenie o naborze

Dodano: 23-03-2018

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza osoby, które chcą wymienić dotychczasowym źródło ciepła zasilane wyłącznie węglem na jedno nowe źródło ciepła, takie jak:
a.    kocioł gazowy,
b.    kocioł olejowy,
c.    kocioł elektryczny
d.    kocioł opalany paliwem stałym tj. węglem lub biomasą,
e.    przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Warunkiem zgłoszenia jest, aby w miejscu, gdzie planowany jest montaż nowego źródła ciepła nie była prowadzona działalność gospodarcza. Wnioski mogą zgłaszać właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, której dotyczy zadanie.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 10 kwietnia 2018 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu wniosku).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Funduszu, pod adresem (kliknij):

znajdznas-pasek-1024x65

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Finał Radia Biwak
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017