• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Radni jednomyślni ws. utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe

Dodano: 10-02-2021

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sanoka zwołanej 10 lutego br. radni rozpatrywali dwa wnioski Burmistrza Miasta. Pierwszy dotyczył wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu. Drugi wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu.

Zwołanie sesji Rady Miasta w trybie nadzwyczajnym podyktowane zostało zmianami niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzonymi ustawą z dn. 10 grudnia 2020 r., w których znalazły się istotne zmiany dotyczące wspierania budownictwa społecznego realizowanego przez samorządy. Nowym rozwiązaniem jest utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, w której skład wchodzą jednostki samorządu terytorialnego i Krajowy Zasób Nieruchomości – przedstawiciele Skarbu Państwa.

Podjęcie uchwały przez Radę Miasta poprzedzone zostało wieloma rozmowami zarówno z przedstawicielami KNZ oraz samorządów bezpośrednio zaangażowanych w realizację tego programu: Przemyśla, Mielca i Medyki. Najbardziej korzystne w świetle obowiązujących przepisów będzie powołanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. Zmiany ustawy z dn. 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego przewidują Utworzenie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, umożliwiającego udzielenie wsparcia finansowego w wys. 3 mln zł gminom, których budżety ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19. Na sfinansowanie objęcia przez Gminę Miasta Sanoka udziałów w nowo utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe Sp. z o. o. w wysokości 3 mln zł burmistrz składa wniosek do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez radę.  Plany Miasta dotyczą budowy 4. bloków mieszkalnych przy ul. Konarskiego, tj. 70 mieszkań. Będą one przeznaczone dla osób, których dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Najemcy otrzymają mieszkania z atrakcyjną ofertą czynszową oraz możliwością dojścia do własności. W przypadku osób, które chcą dojść do własności ustawa zakłada partycypację w wysokości ok. 20% wartości mieszkania. Pierwszeństwo w przyznaniu mieszkania będą miały rodziny z dziećmi nieposiadający prawa własności do żadnego lokalu. Po dokonaniu wszelkich formalności, budowa może się rozpocząć w przyszłym roku. Podczas sesji radni mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom Krajowego Zasobu Nieruchomości. Po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi, jednogłośnie zadecydowano o przystąpieniu miasta do SIM-u.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":