• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Rady Dzielnic

Rada Dzielnicy Śródmieście
Siedziba: lokal w budynku przy ul. Jagiellońska 20
www: sanoksrodmiescie.pl

Przewodnicząca Rady 
Anna Demkowska

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szul


Rada Dzielnicy Wójtostwo
Siedziba: lokal Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Staszica 18

Przewodniczący Rady
Jerzy Robel

Przewodniczący Zarządu
Marian Osękowski


Rada Dzielnicy Błonie
Siedziba: w budynku Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 25

Przewodniczący Rady
Grzegorz Pasztyła

Przewodniczący Zarządu
Adam Sieczkowski


Rada Dzielnicy Dąbrówka
Siedziba: lokal w budynku przy ul. Krakowskiej 36

Przewodniczący Rady
Agnieszka Matuła

Przewodniczący Zarządu
Józef Kornecki


Rada Dzielnicy Posada
Siedziba: budynek ELBO ul. Lipińskiego 51

Przewodniczący Rady
Witold Smuga

Przewodnicząca Zarządu
Bogusława Małek


Rada Dzielnicy Olchowce
Siedziba: w budynku Domu Strażaka przy ul. Przemyskiej 58
www: radaolchowce.pl

Przewodnicząca Rady
Maria Hassinger

Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Kozak


Rada Dzielnicy Zatorze
Siedziba: budynek SPGM Sp. z o.o., ul. Konarskiego 22

Przewodniczący Rady
Janusz Florek

Przewodniczący Zarządu
Jolanta Hipner

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":