• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Rady Dzielnic

 Wykaz Przewodniczących Rad i Przewodniczących Zarządów Dzielnic miasta Sanoka kadencja 2020 -2025

 

Rada Dzielnicy Śródmieście

Siedziba: lokal w budynku przy ul. Jagiellońska 20 

 

          Przewodniczący Rady                                 Przewodniczący Zarządu

          Anna Demkowska                                        Krzysztof Szul  

 

 

Rada Dzielnicy Wójtostwo

Siedziba: lokal Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Staszica 18

 

          Przewodniczący Rady                                 Przewodniczący Zarządu

        Konrad Kawa                         Marian Osękowski

 

           

 

Rada Dzielnicy Błonie

Siedziba: w budynku Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego 25

 

            Przewodniczący Rady                                  Przewodniczący Zarządu

            Grzegorz Pasztyła                                          Tomasz Wachel

                                                                                                            

 

Rada Dzielnicy Dąbrówka

Siedziba: lokal w budynku przy ul. Krakowskiej 36

 

            Przewodniczący Rady                                  Przewodniczący Zarządu

            Anna Szpiech                                               Józef Kornecki   

           

 

Rada Dzielnicy Posada

Siedziba: budynek ELBO ul. Lipińskiego 51

    

Przewodnicząca Rady                                 Przewodniczący Zarządu

            Lech Milewski                                               Bogusława Małek

 

 

 

Rada Dzielnicy Olchowce

Siedziba: w budynku Domu Strażaka przy ul. Przemyskiej 58   

 

          Przewodniczący Rady                                    Przewodniczący Zarządu

          Maria Hassinger                                             Grzegorz Kozak

         

           

 

Rada Dzielnicy Zatorze

Siedziba: budynek SPGM Sp. z o.o., ul. Konarskiego 22

 

          Przewodniczący Rady                                    Przewodniczący Zarządu

          Janusz Florek                                                  Jolanta Hipner

         

 

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":