• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

„Razem bezpieczniej”

Gmina Miasta Sanoka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Miasta Sanoka”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakres projektu obejmuje działania związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Sanoka, wraz z szerszym oddziaływaniem na teren powiatu sanockiego. Przewidziane do realizacji zadania obejmują:

 • modernizację sieci monitoringu miejskiego;
 • kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zabezpieczenia mienia, a także działania związane ze wsparciem wybranych służb mundurowych (policja i straż miejska) w zakresie zwiększenia ich kompetencji ratowniczych.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z następującymi jednostkami:

 • Komendą Powiatową Policji w Sanoku,
 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku,
 • Oddziałem Straży Granicznej w Sanoku,
 • Strażą Miejską w Sanoku (jednostka podległa Gminie Miasta Sanoka)
 • Sanocką Spółdzielnią Mieszkaniową,
 • Spółdzielnią Mieszkaniową „Autosan”,
 • Spółdzielnią Mieszkaniową „Śródmieście”

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":