• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Rekrutacja w żłobkach samorządowych

Dodano: 22-03-2020

W terminie 26 marca 2020 r. – 17 kwietnia 2020 r. będzie prowadzona rekrutacja do żłobków samorządowych na nowy rok 2020/2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: www.zs1-sanok.ires.pl oraz www.zs2-sanok.ires.pl

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID19 wskazane jest korzystanie z rekrutacji elektronicznej, o której mowa w art. 130 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":