• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

Dodano: 01-09-2021

Rozpoczął się rok szkolny 2021/2022. Uroczysta inauguracja nauki w miejskich szkołach odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Kingi z udziałem burmistrza Tomasza Matuszewskiego, zastępcy burmistrza Grzegorza Korneckiego, sekretarza miasta Bogdana Strusia, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki radnego Macieja Drwięgi oraz naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki Ireny Penar.

Burmistrz Tomasz Matuszewski przekazał na ręce dyrektora Bartłomieja Mandzelowskiego okolicznościowy adres:

„U progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego na ręce Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 składam życzenia, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale by niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia dla całej szkolnej społeczności. Wierzę, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości uczniowie spożytkują jak najlepiej. Wszystkim nauczycielom życzę satysfakcji z wypełniania zadań edukacyjnych kształtujących umysły i serca młodych ludzi, wielu sukcesów zawodowych, owocnej współpracy oraz dobrej atmosfery w przyjaznej i bezpiecznej szkole. Nowy rok szkolny to zawsze wyzwanie – dla uczniów, nauczycieli, dyrekcji i pracowników szkoły, ale także dla rodziców. To również moment, kiedy krystalizują się nowe plany i marzenia. Życzę wszystkim Państwu spełnienia tych marzeń i osiągnięcia celów, jakie w tym dniu stawiamy przed sobą”.

Na zakończenie uroczystości uczniowie SP 2 zaprezentowali krótki program artystyczny.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":