• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dodano: 21-06-2021

Gmina Miasta Sanoka realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 2,6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 18 czerwca 2021 r. podpisano umowy dotyczące siedmiu zadań:

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kmicica oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Jagiełły. Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 819,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 574,0 mb.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Turystycznej i ul. Kolorowej. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 99,0 mb przy ulicy Turystycznej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 92,0mb przy ulicy Kolorowej.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Królowej Jadwigi. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 215,0 mb i przebudowie odcinka istniejącego sieci kanalizacyjnej o długości 22,5 mb.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łany. Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 271,5 mb.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ustrzyckiej i Kawczyńskiego. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 588,2mb.W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 334,9mb oraz tłocznej o długości 253,3mb wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu przy ul. Słowackiego – MPZP Jasna I. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 494,5mb.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przy ul. Jezierskiego. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 130,0mb oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości 175,7mb. Planowana inwestycja ma również na celu rozdzielenie istniejących sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wszystkie zaplanowane w ramach realizacji prace były szeroko konsultowane z obecnymi i przyszłymi mieszkańcami tych terenów. Wartość wskazanych zadań wynosi 1 813 792,03zł. Oszczędności przetargowe przeznaczone zostaną na kolejne zadania sieciowe.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Prezentacja Raportu o Stanie Gminy za 2020r. 06.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":