• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dodano: 21-06-2021

Gmina Miasta Sanoka realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 2,6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 18 czerwca 2021 r. podpisano umowy dotyczące siedmiu zadań:

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kmicica oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Jagiełły. Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 819,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 574,0 mb.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Turystycznej i ul. Kolorowej. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 99,0 mb przy ulicy Turystycznej i budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 92,0mb przy ulicy Kolorowej.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Królowej Jadwigi. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 215,0 mb i przebudowie odcinka istniejącego sieci kanalizacyjnej o długości 22,5 mb.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Łany. Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 271,5 mb.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ustrzyckiej i Kawczyńskiego. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 588,2mb.W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 334,9mb oraz tłocznej o długości 253,3mb wraz z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu przy ul. Słowackiego – MPZP Jasna I. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 494,5mb.
 • Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenu przy ul. Jezierskiego. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 130,0mb oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej o długości 175,7mb. Planowana inwestycja ma również na celu rozdzielenie istniejących sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Wszystkie zaplanowane w ramach realizacji prace były szeroko konsultowane z obecnymi i przyszłymi mieszkańcami tych terenów. Wartość wskazanych zadań wynosi 1 813 792,03zł. Oszczędności przetargowe przeznaczone zostaną na kolejne zadania sieciowe.

 

Gmina Miasta Sanoka realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy ul. Białogórskiej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego”,  etap I – budowa kanalizacji deszczowej i parkingu.

Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 8 000 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość zadania obejmuje wykonanie: boisk do koszykówki, siatkówki, siatkówki plażowej, boiska do badmintona oraz miasteczka ruchu rowerowego, minigolfa, siłowni plenerowej, elementów małej architektury miejskiej. W ramach zadania zostanie również przebudowany i rozbudowany skatepark.                    W miejscu istniejących boisk asfaltowych zostanie zlokalizowany nowy parking z 54 miejscami postojowymi, istniejący parking zostanie wyremontowany. Całość terenu będzie oświetlona, boiska zostaną ogrodzone oraz połączone wygodnymi chodnikami.

Wykonanie inwestycji podzielone jest na dwa etapy: w pierwszym do końca października zrealizowane zostanie odwodnienie projektowanych boisk oraz parkingi – nowy                                          i remontowany, w drugim etapie zaś boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na koniec czerwca 2022.

W dniu 27.07.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą I etapu zadania obejmujący:

 • Roboty rozbiórkowe nawierzchni mineralno-bitumicznych.
 • Wywiezienie gruzu.
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej.
 • Wykonanie drenażu.
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.
 • Budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
 • Wykonanie nawierzchni wiążącej i ścieralnej parkingu.
 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":