• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Rządowy Programu Budownictwa Komunalnego

Dodano: 23-08-2021

Dofinansowano ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Remont lokali mieszkalnych położonych w Sanoku, w wyniku którego zmodernizowanych zostanie 9 lokali mieszkalnych niezajmowanych przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy. Zadanie polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji łazienek i kuchni, remoncie: posadzek, tynków, instalacji wewnętrznych.

 

Dofinansowanie 432 425,36 złotych

Całkowita wartość 540 531,70 złotych

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":