• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sanocka Rada Seniorów obradowała po raz drugi

Dodano: 13-02-2020

Podczas posiedzenia Sanockiej Rady Seniorów, które odbyło się 29 stycznia br. obecny był zastępca burmistrza miasta Sanoka Grzegorz Kornecki. Rada Seniorów przyjęła plan działań na rok 2020.

Seniorzy na bieżąco chcą informować mieszkańców o swojej działalności podczas indywidualnych wizyt  u osób po 85 r.ż., ale także poprzez portale społecznościowe. Radni Seniorzy zamierzają współpracować z MOPS-em, organizacjami pozarządowymi w kwestii podejmowania działań na rzecz osób starszych oraz ze szkołami. Aktywizacja seniorów ma odbywać się m.in. przez organizację wydarzeń miejskich skierowanych do tej grupy społecznej (artystyczne, sportowe) oraz włączenie ich w różne formy wolontariatu. W Urzędzie Miasta Sanoka, na drugim piętrze – tuż przy windzie i schodach – zamontowana jest skrzynka, na której widnieje napis: „Pomysły i wnioski Seniorów”. Sanocka Rada Seniorów zachęca, by osoby starsze zgłaszały swoje inicjatywy podejmowanych działań, pomysły, a także, problemy, z jakimi się borykają. Będą one rozpatrywane podczas prac komisji oraz posiedzeń RS.  Jednym z założeń działalności Rady jest podejmowanie kampanii mających na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów.  Radni seniorzy zauważają też potrzebę powzięcia działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Radni ustalili, że będą się spotykać z częstotliwością co trzy miesiące. Bieżący rok zapowiada się bardzo intensywnie. Seniorzy mają wiele ciekawych pomysłów, które mają szansę zrealizować z sukcesem.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":