• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sanoczanie chcą poszerzenia granic miasta o Bykowce, Zabłotce i część Trepczy

Dodano: 18-11-2021

W Sanoku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie poszerzenia granic miasta o sołectwa Bykowce, Zabłotce i część Trepczy. Ich wyniki  przedstawił Bogdan Struś – przewodniczący komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sanoka podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 18 listopada br. Ich wynik stwierdza jednoznacznie, że sanoczanie chcą większego Sanoka. Radni pozytywnie zaopiniowali zaproponowaną zmianę granic Sanoka.

Konsultacje trwały od 5 do 14 listopada. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, punkty konsultacyjne, gdzie można było wypełnić i wrzucić do urny ankietę, zostały zlokalizowane w budynku urzędu miasta i w jednostkach organizacyjnych podległych urzędowi. Osoby zainteresowane konsultacjami mogły wyrazić swoją opinię, korzystając z punktu konsultacyjnego zlokalizowanego w każdej dzielnicy miasta.

87 procent respondentów opowiedziało się za poszerzeniem granic Sanoka i to jest bardzo pozytywny sygnał. Ogółem wypełniono 1137 ankiet, w tym ważnych głosów oddano 1132. Za przyłączeniem Zabłociec do Sanoka głosowało 975 osób, przeciw było 134, wstrzymało się 15 osób. Za przyłączeniem Bykowiec głosowały 974 osoby, przeciwko były 134, wstrzymało się 17  zaś Trepczy 973.

Burmistrz Tomasz Matuszewski podziękował sanoczanom za udział w konsultacjach –  Wyniki konsultacji przeprowadzonych w dniach od 5 do 14 listopada wyraźnie wskazały, że w porównaniu do poprzednich konsultacji, które odbyły się w lutym br., sanoczanie są za przyłączeniem Bykowiec, Zabłociec i części Trepczy. Sanoczanie dostrzegają potrzebę poszerzenia granic Sanoka. O niemal 27 procent wzrosło poparcie dla tego procesu. Za opowiedziało się 87 procent biorących udział w konsultacjach. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wyrazili swoją opinię w konsultacjach.  Podziękowania kieruję również do moich współpracowników, którzy przyczynili się do przeprowadzenia konsultacji na terenie miasta.  Dziękuję pracownikom urzędu oraz kierownikom i pracownikom podległych jednostek. Wkrótce poinformuję Państwa o kolejnych krokach, które podejmiemy  w związku z procedurą poszerzenia granic Sanoka.

W związku z wystąpieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyrażenie opinii w sprawie zmiany granic pomiędzy miastem Sanok a gminą Sanok polegającej na włączeniu w granice miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Bykowce, Zabłotce oraz części Trepczy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Sanoka, Rada Miasta Sanoka podczas sesji nadzwyczajnej dnia 18 listopada zaopiniowała pozytywnie zaproponowaną zmianę granic 14 głosami za 5 przeciw. Podczas sesji głos zabrał również przewodniczący Rady Gminy Sanok Tadeusz Wojtas i Tomasz Buczek reprezentujący posła na Sejm Grzegorza Brauna.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":