• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Sanoczanie uczcili 99. rocznicę odzyskania niepodległości (FILM, ZDJĘCIA)

Dodano: 13-11-2017

11 listopada w Sanoku, podobnie jak w całym kraju obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości zgromadziły wielu mieszkańców utożsamiających się z historią państwa. Udział w obchodach wzięli przedstawiciele władz na różnych szczeblach: Poseł na Sejm RP dr Piotr Uruski, Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro, Starosta Sanocki Roman Konieczny, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, Radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy sanockich instytucji, poczty sztandarowe, środowiska patriotyczne, harcerze Hufca ZHP Ziemi Sanockiego. Wydarzenie to uświetniła kompania reprezentacyjna 21. Batalionu Logistycznego w Rzeszowie a także sanocki oddział górniczej orkiestry PGNiG.

Miejscem rozpoczęcia uroczystości był Kościół Farny. Mszy Świętej w intencji ojczyzny przewodniczył ks. prałat Feliks Kwaśny. Eucharystię koncelebrowali: Archiprezbiter Sanocki ks. prałat dr Andrzej Skiba, ks. Prałat Piotr Buk, ks. Stanisław Jachowicz, ks. Michał Błaszkiewicz, ks. Stanisław Prucnal, ks. Waldemar Gawron, O. Stanisław Lelito. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Andrzej Skiba.

Po zakończeniu modlitewnego spotkania, jego uczestnicy udali się w uroczystym kondukcie na cmentarz. Podczas przemarszu zatrzymano się przy Krzyżu Pamięci, pomniku Tadeusza Kościuszki oraz „Krzyżu Powstańców”, gdzie przedstawiciele władz złożyli wieńce.

Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na kwaterze wojskowej na cmentarzu w Sanoku. Rozpoczęła się od odegrania Hymnu Państwowego. Następnie przemówił Burmistrz Tadeusz Pióro. Po przemowie, modlitwę za poległych odmówił wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego ks. Tomasz Podolak. Przedstawicielka batalionu logistycznego odmówiła Apel Pamięci.

Na zakończenie wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli:

 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Piotr Uruski;
 01m
 • W imieniu władz samorządowych i mieszkańców miasta – Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro, Wiceburmistrz Stanisław Chęć oraz Przewodniczący Rady Miasta Sanoka Zbigniew Daszyk
 02m
 • W imieniu społeczeństwa Powiatu Sanockiego Starosta Sanocki Roman Konieczny, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Chrobak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Och;
 03m
 • W imieniu mieszkańców Gminy Sanok – Wójt Gminy Anna Hałas, Zastępca Wójta Paweł Wdowiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Burka;
 04m
 • Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz;
 05m
 • W imieniu Posłanki do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej przedstawiciele biura poselskiego i Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Sanoku;
 06m
 • W imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Babinetza pracownicy biura;
 07m
 • W imieniu Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanny Frydrych asystent Mateusz Burzyński;
 08m
 • W imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mieczysława Kasprzaka Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sanoku;
 09m
 • W imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Bakuna, asystent posła Zbigniew Hatłas;
 10m
 • W imieniu NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Podkarpacie Oddział w Sanoku składają Przewodniczący Organizacji Zakładowych;
 11m
 • Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Sanoku;
 12m
 • Związek Sybiraków Koło Terenowe w Sanoku;
 13m
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Sanoku
 14m
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych imienia II Pułku Strzelców Podhalańskich Koło w Sanoku.
 15m
 • Delegacja Bieszczadzkiego Zarządu Rejonowego i Sanockie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. II Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku
 16m
 • Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – Podkarpacki Oddział Wojewódzki imienia Synów Ziemi Sanockiej.
 17m
 • Delegacja służb mundurowych garnizonu Sanok w składzie: Komendant Powiatowej Policji, Komendant Placówki Straży Granicznej, Dyrektor Aresztu Śledczego, Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej oraz Przedstawiciel trzydziestego piątego Batalionu Lekkiej Piechoty;
 18m
 • Hufiec Ziemi Sanockiej Związku Harcerstwa Polskiego imienia Księdza Harcmistrza Zdzisława Peszkowskiego;
 19m
 • Ochotnicza Straż Pożarna Olchowce w Sanoku;
 20m
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”;
 21m
 • Grupa Rekonstrukcji Historycznej „San”;
 22m
 • Sanocka Jednostka Strzelecka „2210”
 23m
 • Komitet Powiatowy Prawo i Sprawiedliwość;
 24m
 • Przedstawiciele Zarządu Okręgu Partii Porozumienie;
 25m
 • Delegacja Koła Powiatowego Nowoczesnej Ryszarda Petru;
 26m
 • Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej;
 27m
 • Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej;
 28m
 • Stowarzyszenie Ruch Samorządowy Ziemi Sanockiej;
 29m
 • Stowarzyszenie „Sanocki Nurt Konserwatywny”;
 30m
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Sanocka”;
 31m
 • W imieniu Autosan Sp. z o. o. Prezes Zarządu Michał Stachura oraz przedstawicielka Związków Zawodowych Ewa Latusek;
 32m
 • W imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pracownicy biura i kierownik Stanisław Lewicki;
 33m
 • Przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Grodka w Sanoku: Kanclerz inż. Lesław Siedlecki, Mariusz Kaczmarski oraz Aneta Mielnik;
 34m
 • W imieniu szkół ponadgimnazjalnych – Zespół Szkół nr 5 imienia Ignacego Łukasiewicza w Sanoku;
 35m
 • W imieniu sanockich szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 4 imienia księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego;
 36m

Dziękujemy za pomoc w organizacji uroczystości: 21. Batalionowi Logistycznemu w Rzeszowie, Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku, Straży Miejskiej, Orkiestrze PGNiG w Sanoku, Hufcowi ZHP Ziemi Sanockiej, Grupie Rekonstrukcji Historycznej „San”, Wolontariuszom I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

Więcej zdjęć na profilu facebook Urzędu Miasta Sanoka

video: Artur Mycio
źródło: Urząd Miasta Sanoka

znajdznas-pasek

 

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017