• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sanoczanie w Reinheim – 25 lat partnerskiej współpracy miast

Dodano: 06-06-2019

W 2019 roku obchodzimy jubileusz  25-lecia partnerskiej współpracy Sanoka i Reinheim. Na przełomie maja i czerwca do niemieckiego miasta pojechała delegacja sanoczan z burmistrzem Tomaszem Matuszewskim i przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Romaniakiem. Uczestniczyli w niej samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń oraz młodzież.

Tematem pierwszego dnia wizyty polskiej delegacji w Reinheim był społeczny rozwój w Europie. Rano zaproszono wszystkich gości do lokalnego Centrum Kultury, następnie – już w grupach – zwiedzano Miejską Bibliotekę, Młodzieżowy Dom Kultury, i Muzeum Krajoznawcze. Odbył się także spacer poza miasto: do siedziby Straży Pożarnej, położonej kilka kilometrów od centrum.

Obchody jubileuszu 25-lecia partnerstwa rozpoczęły się wieczorem w piątek 31 maja. Burmistrz Karl Hartmann w swoim przemówieniu przypomniał początki współpracy. – Jestem pełen dobrych wspomnień sprzed ponad 2,5 dekady. – mówił. Pierwsze spotkanie z delegacją z Sanoka odbyło się w lutym 1992 roku. Uczestniczyli w niej m.in. Andrzej Radwański, Jan Dąbrowski, Wojciech Balwierczak i Tomasz Jadczyszyn.

– Spotkanie to nie było przypadkowe – kontynuował Karl Hartmann – Było ono wynikiem współpracy na innym poziomie. Sytuacja zaopatrzeniowa w Polsce w ciągu 80 lat ubiegłego wieku była bardzo trudna. Również dostawa produktów medycznych. I tak właśnie doszło do współpracy pomiędzy niemieckim i polskim Czerwonym Krzyżem. W tej globalnej organizacji, do której należę już od 13 roku życia, nie ma rozróżnienia pomiędzy wiarą, rasą, religią czy ideologią. Tutaj   sytuacja decyduje o tym, czy dana osoba potrzebuje pomocy i czy inna osoba może i chce być   bratem lub siostrą w trudnym życiowym momencie.

Niemiecki Czerwony Krzyż z Dieburga i powiat dieburski organizowały co roku transporty pomocy z Odenwaldu do Krosna i Sanoka – żywność, artykuły medyczne, łóżka szpitalne itp. – Chciałbym  podziękować mojemu nieżyjącemu już przyjacielowi Hansowi Knaufowi z Dieburga za sponsorowanie, za pomoc dziecku, które potrzebowało rzadkich leków i które nie pozwoliło mu odejść bez corocznej podróży do Sanoka, aby utrzymać kontakt. Dziś, prawie 40 lat później, sytuacja uległa poprawie – mówił burmistrz Reinheim .

Pionierska praca Czerwonego Krzyża zachęciła aktywnych politycznie ludzi w Sanoku na początku lat 90. do poszukiwania kontaktów na poziomie wspólnoty – i do odnalezienia ich w Reinheim. Wcześniej gośćmi Karla Hartmanna były dzieci z Ukrainy – po katastrofie reaktora w Czarnobylu. Przyjeżdżali goście z Francji. Podpisując partnerstwo z Reinheim, Polacy mieli otwartą drogę do współpracy z zaprzyjaźnionymi z niemieckim miastem ośrodkami w wielu rejonach wschodniej i zachodniej Europy.

W oficjalnych obchodach jubileuszu 25-lecia partnerstwa miast w Reinheim uczestniczył Konsul RP Jakub Wawrzyniak.

 

Burmistrz Tomasz Matuszewski przypomniał, że przez ćwierć wieku mieszkańcy Reinheim wspierali sanoczan na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim organizowali pomoc humanitarną, gdy Polska była krajem „na dorobku”, także i dziś przesyłają rokrocznie tony darów dla sanockich palcówek zdrowia i organizacji pomagających ubogim i chorym, wspierali i wspierają różne instytucje i stowarzyszenia. Od lat przyjmują sanocką młodzież w swoich rodzinach na wakacje, pomagając im w ten sposób w poznawaniu swojego kraju i nauce języka. Wraz z Francuzami włączyli młodych sanoczan w cykl młodzieżowych obozów językowych, organizowanych w Niemczech, Francji i Polsce, starając się o środki finansowe dla polskiej młodzieży. Pomagali sanockim środowiskom sportowym, dzięki czemu wielu młodych ludzi poznało Europę, nauczyło się języków. Utrwaliły się również przyjacielskie relacje pomiędzy rodzinami z Sanoka i z Reinheim, które utrzymują żywe i intensywne kontakty.

W sobotę delegacja sanoczan uczestniczyła w przygotowaniach do tradycyjnie organizowanego w Reinheim jarmarku. Było to także święto młodzieży: występowały zespoły artystyczne z różnych krajów. Sanok reprezentowały formacja Flamenco i tancerze zespołu tańca ludowego „Sanok”. Uczestniczono także w otwarciu „Wioski Europejskiej”.

W niedzielę odbywał się jarmark. Główna ulica, zamknięta dla aut, zamieniła się w pasaż handlowy, a wystawcy – w tym także z Polski – prezentowali swoje wyroby.

Sporo sanoczan odwiedziło Reinheim po raz pierwszy, ale byli i tacy, dla których wyjazd był kolejnym spotkaniem z życzliwymi znajomymi, ponieważ to oni uczestniczyli w tworzeniu fundamentów partnerstwa Sanoka i Reinheim – m.in. Janina Sadowska, Witold Przybyło, Tomasz Jadczyszyn.

„Politycy mówią, że to oni stworzyli współczesną Europę, wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej i Strefy Schengen. Moim zdaniem to nie tylko ich zasługa. Nie udałoby się im to, gdyby nie praca mieszkańców takich miast, jak Reinhem i wielu im podobnych – rodzin, młodzieży i społeczników. Wspólnie stworzyliśmy taką Europę, którą mamy dzisiaj i nie chcemy tego zmieniać, ponieważ jesteśmy sobie zbyt bliscy. To już nie statystyczny Niemiec czy Polak. To imiona, z którymi kojarzymy znajome twarze: Helmut, Jan, Karl, Anna, Linda …” – kończył jubileuszowe przemówienie w Reinheim burmistrz Tomasz Matuszewski.

Delegacja z Reinheim wraz z burmistrzem Karlem Hartmannem przyjedzie do Sanoka na początku lipca. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia partnerstwa miast zaplanowano 7 lipca w Sanockim Domu Kultury.

Fotorelacja:

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":