• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sanok jako drugi samorząd na Podkarpaciu otrzymał 3 miliony zł na budowę mieszkań

Dodano: 12-03-2021
12 marca br. w Przemyślu burmistrz miasta Sanoka otrzymał decyzję o dofinansowaniu budowy mieszkań. Po wielu tygodniach rozmów i negocjacji utworzono Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu. Będzie ją tworzyć  pięć samorządów woj. podkarpackiego: Przemyśl, Mielec, Sanok, Medyka i Ustrzyki Dolne wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Z tej okazji w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. Jarosława Gowina wicepremiera i ministra rozwoju, Anny Korneckiej wiceminister rozwoju ds. budownictwa i Michała Sroki wiceprezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz samorządowców. Sanok jako drugi na Podkarpaciu – po Stalowej Woli – otrzymał 3 mln złotych na realizację planów budowy mieszkań dostępnych dla ludzi młodych i średniozamożnych.
Wicepremier Jarosław Gowin wskazywał na problemy takich miast jak Sanok, czy Przemyśl, podkreślając fakt, że młodzi ludzie uciekają z nich przede wszystkim ze względu na brak mieszkań – Potrzebujemy dobrych mieszkań w cenach dostępnych dla rodzin o średnich dochodach. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Opracowaliśmy program, który pozwoli wspierać samorządy w budowie mieszkań.

Sanok natychmiast podjął inicjatywę.

Już w maju 2020 radni miejscy na wniosek burmistrza Tomasza Matuszewskiego jednogłośnie opowiedzieli się za utworzeniem sanockiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zainteresowanie budownictwem społecznym samorządu Sanoka wpisało się w rządowe plany wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko: odbyły się spotkania burmistrza z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości, wskazanie terenów pod budownictwo wielorodzinne, ekspertyzy geologiczne, pozwolenia na budowę.
Tymczasem w rządowych planach pojawiły się SIM-y (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe). Wprowadzono zmiany dotyczące wspierania budownictwa społecznego realizowanego przez samorządy. Państwo zapewnia środki na inwestycje, w postaci dotacji w kwocie 3 mln zł na stworzenie SIM-u, grantu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35 proc. kosztów inwestycji i 10 proc. kosztów inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Anna Kornecka pogratulowała samorządowcom przystąpienia do programu –Bardzo Państwu kibicuję podjęcia tego wyzwania. Wszyscy Państwo samorządowcy zdajecie sobie z tego sprawę, jak potrzeby mieszkaniowe są ważne, a  ich zaspokajanie jest jednym z podstawowym celów samorządów.
Różne samorządy – wspólny cel
Michał Sroka – Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości  potwierdził, że spotkania w gronie zebranych podczas konferencji odbywały się od wielu tygodni i ostatnim etapem było dojście do porozumienia i podpisanie umowy. Jako przykład udanej współpracy podał przykład działalności samorządu Sanoka – „15 lutego gmina miasta Sanoka uchwałą rady wystąpiła do prezesa KNZ o przyznanie dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa”-  po czym przekazał na ręce burmistrza Tomasz Matuszewskiego decyzję.
Dzięki sprawnemu działaniu i podjęciu 10 lutego br. w trybie pilności przez radnych uchwał ws. wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu i złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce, odebrałem decyzję o przyznaniu 3 000 000 zł na rozwój mieszkalnictwa w Sanoku – komentował po spotkaniu burmistrz. – Dziękuję wszystkim, którzy wspierali moje działania, angażując się w plany budowy bloków wielorodzinnych w Sanoku. Mam nadzieję, że już niedługo ruszy ta, od tak dawna oczekiwana przez mieszkańców, inwestycja i plac przy ul. Konarskiego stanie się placem budowy – podsumował burmistrz.
Zabierający głos przedstawiciele rządu, KNZ i samorządowcy podkreślali jednomyślnie znaczenie współpracy między sobą, jako podstawę sukcesu podejmowanej inicjatywy.
Wieloletnie zaniedbania mieszkaniowe w mieście
W Sanoku od ponad dwudziestu lat nie budowano mieszkań komunalnych. Kolejka oczekujących na własne M jest bardzo długa. Plany Miasta dotyczą budowy 4. bloków mieszkalnych przy ul. Konarskiego, tj. 70 mieszkań. Będą one przeznaczone dla osób, których dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Najemcy otrzymają mieszkania z atrakcyjną ofertą czynszową oraz możliwością dojścia do własności. Pierwszeństwo w przyznaniu mieszkania będą miały rodziny z dziećmi nieposiadający prawa własności do żadnego lokalu.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":