• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

„Sanok pstryka” – wyniki konkursu

Dodano: 21-11-2019

Konkurs fotograficzny „Sanok pstryka” został rozstrzygnięty. Zgłoszono ogółem 113 prac, wykonanych przez 30 autorów. Część z nich nie spełniała technicznych wymogów regulaminu. Niektórzy autorzy przysłali więcej zdjęć, niż zezwalał regulamin. Spośród zdjęć spełniających wymogi, wybrano 12 najlepszych, które zostaną zamieszczone w miejskim kalendarzu na 2020 rok.

Specjalne wyróżnienie przyznano p. Patrykowi Obercowi za zdjęcie przedstawiające sanocki skansen. Nazwiska autorów, których prace znajdą się w kalendarzu: Andrzej Borowski, Barbara Czernek, Krystyna Dżoń, Grzegorz Kania, Jacek Lipiński, Patryk Oberc, Jakub Radożycki, Tomasz Sowa, Dariusz Szuwalski i Edyta Wilk. Gratulujemy zwycięzcom, z którymi burmistrz miasta Sanoka spotka się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.05.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":