• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sanok w liczbach

Sanok w liczbach

Dane wg GUS i PUP Sanok

* za III kwartały

rok 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.*
liczba mieszkańców 39 569 39 305 39 375 39 027 39 206
liczba podmiotów 3 817 3 711 3 698 3 752 3 752
liczba podmiotów na 1000 mieszkańców 96,46197 94,40346 93,90554 96,13118 95,68988
liczba bezrobotnych 2 187 2 046 2 083 2 224 1 905
% bezrobotnych do ogółu mieszkańców 5,53 5,21 5,29 5,70 4,86
SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":