• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Sanok w liczbach

Sanok w liczbach

Dane wg GUS i PUP Sanok

* za III kwartały

rok 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.*
liczba mieszkańców 39 569 39 305 39 375 39 027 39 206
liczba podmiotów 3 817 3 711 3 698 3 752 3 752
liczba podmiotów na 1000 mieszkańców 96,46197 94,40346 93,90554 96,13118 95,68988
liczba bezrobotnych 2 187 2 046 2 083 2 224 1 905
% bezrobotnych do ogółu mieszkańców 5,53 5,21 5,29 5,70 4,86
SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
"Lododisco"
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
Modernizacja stadionu "Wierchy"