• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Skarpa nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi

Dodano: 09-07-2019

8 lipca burmistrz Tomasz Matuszewski podpisał umowę z firmą Keller Polska Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ulicą Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku”. Wartość inwestycji zgodnie z podpisaną umową wynosi 4 886 642,73 zł.

Gmina Miasta Sanoka uzyskała dofinansowanie dla tej inwestycji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. Przyznane dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, tj. 3 909 314,18 zł.

Tego samego dnia teren budowy został przekazany wykonawcy. Po wytyczeniu geodezyjnym konstrukcji zabezpieczenia rozpoczną się prace budowlane. Inwestycja polega na zabezpieczeniu czynnego osuwiska poprzez wykonanie konstrukcji oporowej w postaci dwóch linii palisad żelbetowych oraz czterech linii murów oporowych wspartych poprzecznie poprzez belki żelbetowe. Mury oporowe zostaną zamocowane do podłoża nośnego za pomocą osiemdziesięciu kotew gruntowych.. Przy klasztorze zostaną również wykonane 32 dreny wiercone o dł. 10 m, umożliwiające odwodnienie terenu, zostanie również wyremontowana istniejąca kanalizacja deszczowa (o długości 172 m), która zostanie podłączona do istniejącej sieci. Cały teren zostanie pokryty geokratą, która zostanie ułożona na powierzchni 3 495 m2, co umożliwi przykrycie wykonanej konstrukcji.

 

Termin realizacji inwestycji – zgodnie z umową z wykonawcą robót – został ustalony na 11 października 2019 r.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Gminy Miasta Sanoka.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":